„Svoboda je podstatou člověka.“


Jsem Voda a Vzduch. Pomáhám lidem rozvzpomenout se, kým doopravdy jsou, uvolňovat vrstvy toho, kým nejsou a prožívat svobodu duše.

Součástí mého životního příběhu je 12 let HR managementu v korporacích, získání odvahy ke změně, skok a opuštění zlaté klece, začátek dobrodružné jízdy plné nejen světla, ale stínů, lásky i o(d)puštění, nalezení krásy mateřství i vlastních kořenů a spojení s duší.

Ať už pracujeme individuálně či ve skupině…není to jen tak nějaké povídání. Díky celostnímu přístupu působíme nejen na úroveň mysli, ale i těla a duše. Protože jedině tak získáme opravdu celistvý výsledek.

Pracuji v napojení na vnitřní vedení a při praxi samotné je pro mě důležitým vodítkem energetický systém čaker, který mapuje veškerá životní témata i vývojové fáze. Dle potřeby využívám podporu různých metod a přístupů – mým hlavním nástrojem je terapeutická práce s dechem – Rebirthing Breathwork, u mysli se jedná zejména o koučink a práci s metaforou, u těla o  poznatky biodynamiky, aromaterapie/ jemnohmotných esencí, zapojení smyslů, fyzických cvičení a očistných technik, na úrovni duše provázených meditací či relaxací a práci s jemnohmotnou energií a intuicí.

Ráda také ladím zvukem – ať už v podobě hlasu, hudby či využití ladiček – delfíní, křišťálové, mořského bubnu aj.

Koncept celostního rozvoje doplňuje i facilitace lekcí a workshopů Mystického tance (zastřešuji MYSTICAL DANCE® pro Českou Republiku) a láska k freedivingu (nádechovému potápění)  – jako jedna z mála žen v České Republice jsem složila instrukorskou zkoušku u Apnea Academy International). Mystický tanec otevírá prostor pro  uvolnění a harmonizaci energie, návrat do těla a spojení s vnitřní moudrostí, freediving směřuje svou pozornost na témata zdravého životního stylu, mistrovské práce s dechem, zvyšování flexibility těla i mysli a posouvání vlastních limitů.


S oblibou říkám: „Ne vždy ode mne dostanete to, co chcete, ale vždy ode mne dostanete to, co potřebujete.“ Mým záměrem je pracovat v souladu s cestou Vaší duše, v souladu s Celkem. Je velice důležité pracovat na tom, co je zralé a z toho důvodu je mým stylem spíše jemnost, která jde však do velké hloubky.


Celostnímu rozvoji zahrnujícímu koučování a různé formy terapie se věnuji profesionálně od roku 2012 – nejdříve jsem působila pod značkou Comito, dnes mne můžete znát jako Svobodnou duši 🙂

Své služby poskytuji nejen jednotlivcům – v kombinaci s mentorinkovou a konzultační činností jsem měla možnost realizovat zakázky např. pro společnosti Johnson & Johnson, ČSOB, Edenred.


Mým srdcovým tématem je odvaha, které si jako lidské kvality hluboce vážím. Stejně jako každého kroku na cestě k lepšímu Já, který na své cestě uskutečňujeme. Věřím, že právě odvaha nám otevírá cestu ke svobodě…

Přestože se domnívám, že samotné vzdělání či techniky a metody  ze mě samy o sobě skvělého průvodce neučiní, řídím se krédem, že informace mají velkou moc – ovšem až v okamžiku, kdy je začneme převádět do praxe. Vlastní průběžné vzdělávání tedy vnímám jako důležitou inspiraci na cestě a při své práci používám  pouze to, co je funkční, praktické a v souladu s mou podstatou. Přehled specializovaného vzdělání pro případ pídivých dotazů racionální mysli naleznete ZDE.


Ve spolupráci pro mne hrají důležitou roli následující aspekty – vzájemný respekt, jedno-duchost, lehkost a humor.


POKUD MÁTE CHUŤ VYSTOUPIT ZE ZAJETÝCH KOLEJÍ A OSVĚŽIT SVÉ BYTÍ, NAPIŠTE

KONTAKTOVAT ADEL