„SVOBODA JE PODSTATOU ČLOVĚKA.“


12 let HR managementu v korporacích, získání odvahy ke změně, skok a opuštění zlaté klece, začátek dobrodružné jízdy…té, která vede do hloubky a k podstatě…

Ať už pracujeme individuálně či ve skupině…není to jen tak nějaké povídání. Díky celostnímu přístupu působíme nejen na úroveň mysli, ale i těla a duše. Protože jedině tak získáme opravdu celistvý výsledek.

Pracuji v napojení na vnitřní vedení a při praxi samotné je pro mě důležitým vodítkem energetický systém čaker, který mapuje veškerá životní témata i vývojové fáze. Dle potřeby využívám široké škály metod a přístupů – mým hlavním nástrojem se stala terapeutická práce s dechem – Rebirthing Breathwork a Buteyko, u mysli se jedná zejména o koučink a práci s metaforou, u těla o  poznatky biodynamiky, aromaterapie, zapojení smyslů, fyzických cvičení a očistných technik, na úrovni duše provázených meditací či relaxací a práci s jemnohmotnou energií a intuicí.

Koncept celostního rozvoje doplňuje i facilitace lekcí a workshopů Mystického tance (zastřešuji MYSTICAL DANCE® pro Českou Republiku) a zaměření na oblast freedivingu (nádechového potápění)  – jako jedna z mála žen v České Republice jsem se stala instruktorkou Apnea Academy International). Mystický tanec otevírá prostor pro  uvolnění a harmonizaci energie, návrat do těla a spojení s vnitřní moudrostí, freediving směřuje svou pozornost na témata zdravého životního stylu, mistrovské práce s dechem, zvyšování flexibility těla i mysli a posouvání vlastních limitů.


S oblibou říkám: „Ne vždy ode mne dostanete to, co chcete, ale vždy ode mne dostanete to, co potřebujete.“ Mým záměrem je pracovat v souladu s cestou Vaší duše. Je velice důležité pracovat na tom, co je zralé a z toho důvodu je mým stylem spíše jemnost, která jde však do velké hloubky. Kladu důraz na to, aby cokoliv, čemu se věnujeme, probíhalo v maximální možné bezpečné míře, vědomě a se svolením.


Celostnímu rozvoji zahrnujícímu koučování a různé formy terapie se věnuji profesionálně od roku 2012 – nejdříve jsem působila pod značkou Comito, dnes mne můžete znát jako Svobodnou duši 🙂

Své služby poskytuji nejen jednotlivcům – v kombinaci s mentorinkovou a konzultační činností jsem měla možnost realizovat zakázky např. pro společnosti Johnson & Johnson, ČSOB, Edenred.


Mým srdcovým tématem je odvaha, které si jako lidské kvality hluboce vážím. Stejně jako každého kroku na cestě k lepšímu Já, který na své cestě uskutečňujeme. Věřím, že právě odvaha nám otevírá cestu ke svobodě…

Přestože se domnívám, že samotné vzdělání ze mě samo o sobě skvělého průvodce neučiní, řídím se krédem, že informace mají velkou moc – ovšem až v okamžiku, kdy je začneme převádět do praxe. Vlastní průběžné vzdělávání tedy vnímám jako důležitou inspiraci na cestě a při své práci používám  pouze to, co je funkční, praktické a v souladu s mou podstatou.


Přehled specializovaného vzdělání k uspokojení pídivých dotazů racionální mysli: 🙂

Koučink a terapie:

 • 2017 Patrick McKeown, autor knihy Oxygen Advantage – Buteyko Clinic International London – Buteyko Practitioner – návrat ke zdravému dechovému mechanismu pro dospělé i děti – osvobození dechu od astmatu, bronchitid, spánkové apnoe a dalších obtíží
 • 2016 Inspiration University Virginia, Leonard Orr – Professional Rebirthing Breathwork Training – hlubinná dechová terapie znovuzrození
 • 2015 Miroslava Matišová – mezinárodně certifikovaný kurz techniky emoční transformace Emo Trance
 • 2015 Mindvalley Academy – Silva Life System (zvyšování osobního potenciálu a kapacity prostřednictvím mentálních a relaxačních technik – Silvova metoda)
 • 2013 Celostní zdraví – Úrovně vědomí a využití techniky Emotional Release – Funkční princip, Yuen method – metoda čínského energetického léčení na jemnohmotné úrovni)
 • 2013 NLP centrum – základní techniky NLP (neuro-lingvistické programování)
 • 2013 X-ray listening for Coaches and Consultants by Judy Rees (využití principu Clean language a práce s metaforou)
 • 2012 – 2014 NeuroLeadership Group – Intenzivní trénink koučů – koučování podle mozku, Nástroje kouče, Mentorink koučů, Intuitivní koučink (akreditace ICF)
 • 2007 QED Group – interní školení – základy koučinku (model GROW)
 • 2004 FFUK, katedra psychologie – Psychologie pro každý den (2 semestrální zájmový kurz)

Psychosomatika:

 • 2017 Te Kaha – Maorská porodní tradice
 • 2016 Body Talk Access Practitioner –  Charlotte Nielsen – posilující techniky celostní harmonizace – komunikace – synchronizace
 • 2016 Mona Lisa Boyesen (dcera Gerdy Boyesen, zakladatelky biodynamické psychoterapie) – Reichovy charakterové typy I. + II. zaměřeno na terapii – biodynamický psychoterapeutický přístup
 • 2016 Mezinárodní konference psychomotoriky – psychomotorická terapie a motivace k pohybové aktivitě, kde jsem vedla workshop pro skupinu účastníků na téma Tanec v rytmu 5 elementů
 • 2016 Tajemství pánevního dna s MUDr. Martou Brychtovou
 • 2015 Bodytherapy workshop with Eli Weidenfeld (psychoterapie se zapojením těla vycházející z odkazu Wilhelma Reicha a Gerdy Boyesen)

V elementu Vody:

 • 2016 Watsu basic + OBA I. – Oceanic Bodywork Aqua – vodní terapie, pod záštitou Watsu Czech
 • 2014 Apnea Academy International – Freediving Instructor (certifikované kurzy freedivingu – nádechového potápění, dechové, mentální a relaxační techniky, fyzická příprava – jóga, strečink)
 • 2009 – 2013 PADI/SSI – Scuba diving OWD+AOWD, Yacht Marten – Boat Skipper, Apnea Academy – Freediver Level II, III, Monofin stage, asistování na kurzech

Tanec, pohyb a meditace:

 • 2015 OSHO centrum v Praze – Výcvik ve facilitaci OSHO meditací a prohloubení znalostí s Vatayanou, přímou žačkou Osha
 • 2014 Agama Yoga – Mystical Dance® Teacher Training 250 hrs (osobní rozvoj pro ženy formou tance a pohybu, posvátné a rituální tance, energetické tance, transfigurace a meditace, propojení těla a duše a koučink vědomým pohybem)
 • 2013 Norman´s Academy – Kurz osobní trenér fitness (bez závěrečné certifikace)
 • 2012 Védská meditace a základy Ayurvédy s Timem Mitchellem

Aromaterapie:

  2014 – 2016 Praktická aromaterapie a aromaterapeutická holistická masáž s Adélou Zrubeckou, zakladatelkou Nobilis Tilia, série tématických přednášek s PaedDr. Lenkou Bendovou a Adityou Nowotnym

Ve spolupráci pro mne hrají důležitou roli následující aspekty – vzájemný respekt, upřímost k sobě, spolehlivost a dodržení slibu, zodpovědnost, ale i lehkost a humor…a zejména…posun kupředu 🙂


Čas od času mi sdělujete, že už má pouhá přítomnost na Vás má pozvedající účinky. Pokud máte chuť setkat se osobně, vystoupit ze zajetých kolejí a osvěžit se, napište mi.

TĚŠÍ MNE, ŽE MOHU.

KONTAKTOVAT ADEL