Bohatství dechu

Bohatství dechu
BOHATSTVÍ DECHU --- přemýšleli jste někdy nad tím, jak způsob, jakým dýcháme, souvisí s dnes tak populárním tématem HOJNOSTI? Velmi! Vídám to pravidelně při dýchánkách...nádech je paralelou přijímání, výdech dávání...je to systém, který je propojený, stejně jako základní princip příčiny a následku. Ale jak přijímat hojnost, když nedokážeme pustit (vydechnout) to staré, co už nepotřebujeme? Kde se na to má vzít prostor, pokud je dech přiškr

Malá smrt

Malá smrt
MALÁ SMRT --- okamžik rozhodnutí, zda ŽÍT či NEŽÍT, zda DÝCHAT či NEDÝCHAT...okamžik důležité životní volby, která má vliv na to, jak se nám žije, kolik životní energie máme, jak prožíváme radost a štěstí... Něco musí zemřít, abychom se mohli znovu narodit...někdy je to stará dohoda, kterou jsme kdysi se sebou uzavřeli a už jsme na to dávno zapomněli, někdy je to vzpurná část ega, která nás nechce pustit ze zajetých kolejí...někdy je to hluboce zasutá e

Víš, jaký byl Tvůj porod?

Víš, jaký byl Tvůj porod?
POROD --- zažil každý z nás...okamžik, kdy jsme získali první zkušenost s tímto světem...okamžik, kdy jsme se poprvé nadechli do života...a začali si utvářet přesvědčení o tom, jakým je svět místem... Můžu mu důvěřovat? Je to bezpečné? A chci to vůbec? Není tajemství, že příchod na svět je pro mnoho lidí poměrně děsivou zkušeností, kterou je lepší uzamknout za mnoho a mnoho dvěří, hluboko do nevědomí...pod závoj temnoty... Jenže...i odta

Senzace se nekoná – příběh OCHOTY, POKORY a PŘIJETÍ

Senzace se nekoná – příběh OCHOTY, POKORY a PŘIJETÍ
Že prý je možné zažít při energetickém dýchání (NaDECHni se (do) života - cesta metamorfózy) zcela nové stavy vědomí, že prý je možné podívat se do minulých životů, že prý jsou možné zázraky, že prý je to hodně hluboké, že prý mě to dokáže vyléčit..že prý...? Ano...jsou to má vlastní slova, mé prožitky i prožitky ostatních, zkušenosti...ALE... ...jestli jsem se něco v průběhu posledních let a zejména měsíců naučila, tak je to následující...

Cesta metamorfózy – jaké to je, prožít znovuzrození?

Cesta metamorfózy – jaké to je, prožít znovuzrození?
JAKÉ TO JE, PROŽÍT ZNOVUZROZENÍ? JEDNA Z VAŠICH ČASTÝCH OTÁZEK POSLEDNÍCH TÝDNŮ... "Nad všecko - věren buď sobě samému, a z toho jde pak, jak z noci den, že nebudeš nikomu nevěren." --- William Shakespeare, Hamlet Znovuzrození je pro každého jiné a přece mají různé příběhy něco společného...odráží jedinečnost každého z nás, dovedou nás do hloubky, na kterou jsme připraveni...léčí... Mé zápisky z cesty znovuzrozením jsou pouhým střípkem, k