EMOTIONAL RELEASE/EMO TRANCE

"Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí."---František Koukolík, český neuropatolog, spisovatel a publicista Techniky uvolnění emocí, Emotional Release (ER) a Emo Trance využívám během sezení i pro práci se skupinou v případech, kdy emoce brání posunout se kupředu nebo způsobuje úbytek energie. Emoce je často to, co nám nedovoluje vystoupit z našich dosavadních systému přesvědčení a chování. Upřímné uvědomění...