YUEN METHOD

"Energie je to, co vše uvádí do pohybu."--- Aristoteles Používání Yuen method při koučovacích sezeních umožňuje pracovat na více úrovních. Změny, kterých chcete dosáhnout, tak přicházejí snadněji a rychleji. Tato metoda má původ v klášteře Shaolin, kde vystudoval doktor a mistr Kung-fu Kam Yuen (po něm i název metody). Později tuto metodu upravil pro použití pro lidi západní civilizace a začal jí vyučovat. Přivedl tak na západ jeden z nejúčinnějších nást...

EMOTIONAL RELEASE/EMO TRANCE

"Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí."---František Koukolík, český neuropatolog, spisovatel a publicista Techniky uvolnění emocí, Emotional Release (ER) a Emo Trance využívám během sezení i pro práci se skupinou v případech, kdy emoce brání posunout se kupředu nebo způsobuje úbytek energie. Emoce je často to, co nám nedovoluje vystoupit z našich dosavadních systému přesvědčení a chování. Upřímné uvědomění...