MYSTICKÝ TANEC, MEDITACE A RELAXACE

"Naše duše ve spojení s tlukotem vlastního srdce vytváří ty nejkrásnější choreografie. Je to Mystický tanec života." Adel Plamen svíčky, energie kruhu, vůně esenciálních olejů, skupina duší... vibrace hudby začíná pohybovat každou buňkou ve Tvém těle a Ty se pomalu stáváš vlastním pozorovatelem. Nyní se můžeš osvobodit, nyní můžeš nechat své tělo tančit se svou duší. Mystický tanec (MT) vychází z mezinárodního konceptu MYSTICAL DANCE®, jehož zakladatelk...

YUEN METHOD

"Energie je to, co vše uvádí do pohybu."--- Aristoteles Používání Yuen method při koučovacích sezeních umožňuje pracovat na více úrovních. Změny, kterých chcete dosáhnout, tak přicházejí snadněji a rychleji. Tato metoda má původ v klášteře Shaolin, kde vystudoval doktor a mistr Kung-fu Kam Yuen (po něm i název metody). Později tuto metodu upravil pro použití pro lidi západní civilizace a začal jí vyučovat. Přivedl tak na západ jeden z nejúčinnějších nást...

EMOTIONAL RELEASE/EMO TRANCE

"Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí."---František Koukolík, český neuropatolog, spisovatel a publicista Techniky uvolnění emocí, Emotional Release (ER) a Emo Trance využívám během sezení i pro práci se skupinou v případech, kdy emoce brání posunout se kupředu nebo způsobuje úbytek energie. Emoce je často to, co nám nedovoluje vystoupit z našich dosavadních systému přesvědčení a chování. Upřímné uvědomění...