BOHATSTVÍ DECHU — přemýšleli jste někdy nad tím, jak způsob, jakým dýcháme, souvisí s dnes tak populárním tématem HOJNOSTI?

Velmi!

Vídám to pravidelně při dýchánkách…nádech je paralelou přijímání, výdech dávání…je to systém, který je propojený, stejně jako základní princip příčiny a následku.


Ale jak přijímat hojnost, když nedokážeme pustit (vydechnout) to staré, co už nepotřebujeme? Kde se na to má vzít prostor, pokud je dech přiškrcený a nebo odráží naše podvědomé přesvědčení, že si svůj život možná ani nezasloužíme?

Jak máme být otevření hojnosti v životě, když jí nejsme otevření ani v základním příjmu výživy, tedy v dýchání?


Zadržujeme dech (často podvědomě), upíráme si příliv vitality a životní energie, nebo příliš tlačíme na výdech a tím se uvádíme do nerovnováhy…

Když si však uvědomíme (ano, možná se budu opakovat), že nádech (přijímání) je děj aktivní a vyžaduje odhodlání, jasný záměr a vnímání sama sebe a výdech (dávání) je děj pasivní a vyžaduje uvolnění, schopnost nechat jít a s důvěrou plynout, mnohé se v našem životě může změnit.

A co se stane, když si to nejen uvědomíme, ale začneme to dělat?

Změní se nám život.


Objevíme BOHATSTVÍ DECHU. JEDNO-DUCHÉ.


To, které už všichni máme v pokladnicích, jejichž hojnost jsme si ani nedokázali představit.

Protože hojnost není zdaleka jen o penězích…ty jsou „pouhým“ zhmotněním určitého typu energie v papírové a nebo dokonce zcela nehmotné virtuální podobě…(a to jestli jsou dobré nebo špatné do určité míry závisí na nás)

ADEL

P.S. Hádanka na závěr…co je tím, co děláte ve svém životě úplně nejčastěji?

Nádech, výdech…

Photo by Kamal, Raja Ampat 2016