JAKÉ TO JE, PROŽÍT ZNOVUZROZENÍ? JEDNA Z VAŠICH ČASTÝCH OTÁZEK POSLEDNÍCH TÝDNŮ…


„Nad všecko – věren buď sobě samému, a z toho jde pak, jak z noci den, že nebudeš nikomu nevěren.“ — William Shakespeare, Hamlet


Znovuzrození je pro každého jiné a přece mají různé příběhy něco společného…odráží jedinečnost každého z nás, dovedou nás do hloubky, na kterou jsme připraveni…léčí…

Mé zápisky z cesty znovuzrozením jsou pouhým střípkem, který odráží mnohé z možností, jak tato cesta může probíhat…a v tom je to krásné…v tom je to autentické…

Catherine Dowling to popsala moc hezky:


„Kdybyste mohli být svědkem tohoto energetizujícího dýchání, všimli byste si na praktikující osobě mnoha vnějších znaků. Viděli byste, jak se jí pohybuje hrudník – někdy rychle, někdy pomalu a někdy jako by se nepohyboval vůbec. Nebo byste viděli, že jak se převaluje, škrábe se nebo zívá. Někdo usedavě pláče. Někdo se směje. A na konci sezení bývá člověk tak uvolněný, že v jeho těle nenajdete jediný napjatý sval. Možná byste si všimli i zářivé pokožky, třpytu v očích a rozzářené tváře, jejíž majitel vypadá, aspoň pro tuto chvíli, o mnoho mladší než před hodinou, kdy ulehal na lehátko.

Avšak žádný vnější projev vám neukáže onen hluboký a zázračný svět ukrytý před zraky pozorovatele, svět znovuzrození, který se otevírá uvnitř osoby, která tuto dechovou techniku provádí.

Někdo ho zažívá fyzicky. Cítí brnění v dlaních nebo v chodidlech, změny tělesné teploty nebo nějakou lokální bolest. Vnímá vlny energie, která stoupá vzůru a sílí a v okamžiku nejvyšší intezity, jakmile dosáhne vrcholu, se kaskádovitě vrací zpátky dolů. Někdo vidí nádherné vířící barvy, slyší zvuky, zažívá hluboký klid nebo vnímá, jak celé jeho tělo vibruje životem.

Tento vnitřní svět obsahuje i vzpomínky ze vzdálené či blízké minulosti, představy a obrazy, na které jsme dávno zapoměli, i ty, které se z naší paměti nevytratí nikdy. Ve stavu vědomého energetizujícího dýchání jsou skutečnější než vše, co si dokážeme vybavit v běžné realitě, protože jsou v tomto stavu mnohorozměrné. Spíše se to to podobá znovuprožití než vzpomínce. Ale přesto jsou tyto vzpomínky velice reálné, osoba, která vědomé znovuzrození zažívá, vždycky ví, kým je, ví, že leží na podložce u svého terapeuta. Toto vše se děje proto, že při metodě rebirthing mizí lineární čas.

Jsme plně v minulosti a současně plně přítomni.

Při tomto obrozujícím uzdravení ovšem nedosáhneme jen jakési formy pochopení a intelektuální jasnosti. Není to ani prosté katarzní uvolnění emocí, zrovna tak jako to není pouhé rozpuštění bloků v těle.

Je to všechno dohromady.

Znovuzrození je jako rozdíl mezi vírou v to, že něco víme, a skutečným poznáním, je jako rozdíl v zážitku vody, když do ní namočíme jen špičku nohy, nebo když se do ní ponoříme a plaveme, je jako rozdíl mezi představou koláče a skutečností, kdy ho fyzicky držíme, vidíme, cítíme, jak voní a opravdu ho jíme.“


Dejte si dnes něco dobrého…doopravdy 🙂

ADEL