„Bez dechu nejste živí. Dech a život jsou synonyma. Dýchání je zdrojem života a život je s ním hluboce spjat. Jedno slovo pro oboje… elán a bytí na živu. Tvůj život je tvůj dech“— Osho


Je tato cesta pro Tebe?

Pokud ANO, pravděpodobně Ti rezonuje něco z následujících řádků:

vnímáš všemi smysly, že je nejvyšší čas nadechnout se do života, cítíš intuitivní volání k našemu setkání

již na sobě nějakou dobu pracuješ a nejspíš máš vyzkoušené různé přístupy a techniky, ale přetrvává pocit, že stále ještě něco chybí a nedaří se identifikovat, kde je zaseknuté kolečko

v srdci toužíš vydat se na hlubokou cestu, která zahrnuje uvolnění a zpracování témat počínaje vlastním zrozením, tohoto či minulých životů, myšlenkovou i emoční transformaci, aktivaci volného toku životní energie

je pro Tebe důležité zlepšit své zdraví, přístup k sobě i ostatním, účinně relaxovat a zdravě dýchat, možná Tě trápí dýchací obtíže jako astma, alergie, časté bronchitidy a náchylnost ke stresu

pracuješ v oblasti rozvoje a přeješ si hlouběji rozvinout svůj potenciál a naučit se jednoduché a účinné techniky energetické očisty

přeješ si, aby Tvá duše byla svobodná


 S jakými tématy obvykle přicházíš?

nedostatek energie či pocit odpojení od vlastních zdrojů, překážky v sebevyjádření a sdílení svých darů se světem – opuštění zlaté klece korporátního zaměstnání a vstup do tvořivosti – opakované prožívaní oslabujících emocí či jejich potlačení (stud, vina, hluboký smutek, strach, hněv aj.) – léčení zranění a traumat spojených s ženstvím či mužstvím – těžkosti v prožívání radosti, lásky a štěstí – důvěra v život, pocit bezpečí ve svém těle – soulad s duší – energetická očista a zvyšování vědomí


Jak to funguje?

Na cestě metamorfózy kombinuji jednu z nejúčinnějších metod, se kterou jsem se doposud setkala – Rebirthing Breathwork (terapeutickou práci s dechem, tzv. „energetické dýchání“ nebo také „techniku znovuzrození pomocí dechu“, kterou jsem studovala přímo u jejího zakladatele Leonarda Orra na Inspiration University ve Virgínii), obnovení zdravého dechového mechanismu pomocí Buteyko Breathing, které jsem se naučila přímo od autora knihy Oxygen Advantage a zakladatele Buteyko Clinic International Patricka McKeowna a další mocné techniky a přístupy ze své aparatury, jako jsou např. brain-based koučink a práce s metaforou, Emotional Release, biodynamicky orientovaná práce s tělem, aromaterapie, harmonizační a relaxační techniky, hudba a léčivé tóny, práce s jemnohmotnou energií aj.


„Metamorfóza je přirozený rozvoj, proměna. Vím, že i Ty máš v sobě moudrého delfína, který se umí ponořit do hloubky, ale i skákat radostně nad hladinou. Máš chuť nadechnout se do života?“


Propojení mých zkušeností a rozmanitých nástrojů pro rozvoj mysli, těla a duše vytváří společně s respektem k vnitřnímu vedení unikátní celostní přístup rozvoje a léčení, který je zároveň jemný a přitom hluboký a transformační…prostě a jednoduše…má  nečekané grády… 🙂

Téma mistrovské práce s dechem je mi díky mé lásce k freedivingu (nádechovému potápění) velice blízké. Dech otevírá spojnici mezi vědomím a podvědomím. Díky tomu se daří ve větší lehkosti zpracovávat i témata, která mohou být za normálních okolností obtížná či bolavá. Léčivá síla dechu vyplavuje přirozenou cestou podvědomé do vědomého a celý proces přináší mnoho úlevy, pochopení, posílení a jasnosti.

Pracujeme na úrovni fyzické, emoční, mentální i spirituální a vracíme se k vitalitě, lehkosti, čistotě mysli a moudrosti. Probouzíme všechny smysly, objevujeme nové rozměry bytí a s jasným záměrem se oddáváme proudu života.


„Co je cílem? To, abyste byli sami sebou…a ve své nejlepší možné verzi ve zdraví žili naplněný, šťastný, radostný a svobodný život v hojnosti.“


Tvoje cesta metamorfózy

První setkání

živě 150 min. 3.300,- Kč

online po Zoomu 120 min. 2.600,- Kč

Během tohoto setkání společně procházíme vstupní dotazník a navazujeme na důležité souvislosti, které pomáhají vyjasňovat záměr celé spolupráce. Probíhá první dechová praxe, na konci které se většina lidí cítí doslova znovuzrozená. Celé setkání uzavíráme citlivým sdílením a doporučením dalších kroků.


Pokračovací setkání

živě 120 min. 2.600,- Kč

online po Zoomu 90 min. 2.000,- Kč

Během dalších setkání pokračujeme v započaté práci. Prohlubujeme dechovou praxi a využíváme široké spektrum metod a technik podle toho, co si žádá přítomný okamžik. Pro transformační efekt, dlohodobou účinnost a integraci vlastní dovednosti  pracujeme v sérii průměrně 6-11 setkání podle toho, jak se daří na cestě a kdy se rýsuje bohatá sklizeň. Frekvence setkání je cca 1x měsíčně.

Díky systematické cestě a opakovánému setkávání se dostáváme nejen do potřebné hloubky, ale zároveň se otevírá benefit osvojení praxe pro Tvé samostatné domácí využití. Získáváš tak do rukou úžasný a efektivní nástroj energetické očisty i dalšího sebepoznání.


Rituál Znovu-Zrození

pouze živě cca 180 min. 5.600,- Kč

Jak umíráme, tak se rodíme. Ve své buněčné paměti neseme stopy, jejichž vzorec se na spirále časo-prostoru vine až do hluboké minulosti. K tomu, abychom se znovu-zrodili, je třeba projít vědomou smrtí. Teprve když necháme plně zemřít staré, dokončíme důležitý cyklus a otevřeme nový potenciál. A tak se spojují dva kruhy, uprostřed kterých tepe život – tady a teď.

Tento rituál zahrnuje vstupní online konzultaci, osobní terapii – dechovou praxi a rituál s krystalovou geometrií, která je připravena v záměru průchodu mocnými branami. Díky integraci dvou klíčových cyklů je možné posunout se do přítomnosti bez zátěží a břemen, které nám již neslouží.

Může se jednat o vzpomínky z minulých životů, traumatické otisky smrti či zrození, odkazy předků, které již nadále nejsou v souladu s cestou duše a čekají na své pochopení či propuštění.

Tento rituál je způsob hlubokého uvolnění vitální energie, důležitý milník na cestě životem a krok k vědomému tvoření nové reality.


Místo konání

živě v Praze, online po Zoomu odkudkoliv


Kdy jindy udělat první krok, než právě teď?

Mám chuť do toho jít

Tato událost se koná v individuálních termínech na základě vzájemné domluvy, nebo aktuálně není vypsaný konkrétní termín. Svou preferenci stačí uvést do poznámky níže.

Zpět na kalendář akcí