„Když se nezeptáš, odpověď bude vždy NE“.

Dbám na to, abych předkládala podstatné  informace, na základě kterých se budete moci sami rozhodnout, zda  je koučink pro Vás vhodný. Pokud máte chuť se rozvíjet, pracovat na sobě a jste ochotni pro to něco udělat, je velmi pravděpodobné, že jste na tom správném místě!

Zde je k dispozici souhrn nejčastějších dotazů ke koučinku:

Jaká je cena za koučink?

Cena za koučink je dána individuální domluvou v závislosti na povaze stanovených cílů, délce spolupráce, délce sezení a také na tom, jestli budete jezdit Vy za mnou, nebo já za Vámi, či budou sezení probíhat přes Skype. Není tedy možné cenu jednotně stanovit. Záleží mi na tom, abyste před navázáním spolupráce s námi měli jasnou a konkrétní představu, co koučink je a na jakých principech funguje. Proto poskytuji nabídku ukázkového sezení, kde máte možnost poznat mě v roli průvodce, koučink vyzkoušet a mít vlastní zážitek. Na závěr sezení se pak domluvíme, zda-li k těmto cílům společně vykročíme a za jakých podmínek.

Orientačně se cena pohybuje od 1.200,- Kč za 60 min. sezení pro individuální klienty a 2.300,- Kč pro firemní klienty.

V případě, že se nacházíte v tísnivé finanční situaci a cítíte, že spolupráce se mnou je pro Vás důležitá, napište. Jak se říká – když se chce, všechno jde. 

Setkání s ochutnávkou v délce 30 min. je ZDARMA.

Kde koučink probíhá?

Osobní setkání probíhají individuálně v centru pro harmonii mysli, těla a duše V DOMEČKU na Praze 2 v Londýnské ulici. Je také možné se domluvit na Skype sezení, které může překlenout delší vzdálenosti, nebo někomu lépe vyhovuje z časových, či jiných důvodů. V případě dohody o spolupráci a dalších sezeních mohu dojíždět za Vámi, pokud máte k dispozici vlastní adekvátní prostory (konferenční místnost, oddělená kancelář, či jiné klidné místo).

Jak dlouho koučink trvá?

Koučovací sezení trvají obvykle 1,5 hod. S ohledem na různé události, které mé klienty potkávají, je délku sezení možné přizpůsobit individuální aktuální potřebě. Doporučená délka spolupráce s koučem je série o 12 sezeních v časovém horizontu 3-6 měsíců (sezení cca 1x za dva týdny až za měsíc). Tento časový rámec je důležitý pro úspěšné dosažení dlouhodobých změn v životě klienta (např. pro vybudování a osvojení nových návyků). V případě, že je to vhodné s přihlédnutím k řešeným tématům, realizuji i jednorázová sezení nebo kratší série.

Co vlastně kouč dělá nebo nedělá?

Kouč neradí. Kouč nezná souvislosti Vašeho života. Kouč neví, co přesně máte pro požadované výsledky změnit. Kouč totiž věří, že jeho klient je expertem na vlastní život a věří také v originalitu a potenciál každého člověka. Není to vztah nadřízený a podřízený, žák-učitel, lékař-pacient. Kouč je Váš rovnocenný partner. Proto od kouče nečekejte radu (i když jí na základě svolení můžete dostat, bude-li to přínosné). Co ale očekávat můžete, jsou vlastní nové a mnohdy převratné nápady, objevy, uvědomění či souvislosti, které díky tomu, že jste si je sami vymysleli, mohou jako semínka zasetá ve Vaší mysli klíčit a růst a když se o ně budete hezky a vhodně starat, vykvetou a budou mít své požadované plody. Proto Vám kouč klade otázky, které by Vás často nenapadlo si položit.

Kouč vás podporuje nastavovat si cíle a akce, které budete skutečně chtít dosáhnout. Často totiž máme pocit, že bychom ve svém životě něco měli změnit, ale ve skutečnosti nechceme. Kouč Vám pomůže „měl bych…“ změnit na „já chci…“. Uvědomění, že „Já chci…“ je prvním, ale velmi zásadním krokem  k tomu něco opravdu změnit.  S novou motivací potom hravě vykročíte do akcí, které Vám pomohou teorii přeměnit na praxi.

Kouč-průvodce Vás bude podporovat nejen na startu, ale po celou dobu, kdy spolu půjdete. Rád Vás upozorní na to, čeho jste si možná nevšimli, toho, co už se Vám podařilo, co umíte, co nového jste se naučili a od čeho se můžete dál odrazit pro zdolání dalšího úseku cesty.  Cílem kouče je,  aby jeho klient co nejrychleji, nejpohodlněji a pokud možno zvesela došel do svého cíle.

Proč bych si měl/a  dopřát spolupráci s koučem?

Protože ve dvou se to lépe táhne 🙂 Je přínosné sdílet, společně promýšlet a plánovat, plnit akce, mít radost z toho, co se podařilo a nabírat novou energii. Jak prosté, že?  Společně se mnou si rychleji, zábavněji a s radostí plníte své sny 🙂

Jaké jsou hlavní přínosy koučinku?

Koučink přináší nový náhled na sebe sama a výrazně posouvá v oblasti sebepoznání.

Hlavním přínosem je skutečná a dlouhodobá změna. Během koučovací série převádíme teorii do praxe tak, aby se změna stala trvalou součástí Vašeho života. Ať už jde o to zlepšit vztahy, či být fit, mít příjemný společenský život, být konečně pánem svého času, nebo se vyznat ve svých pocitech, zvýšit sebedůvěru, nebo umět nakládat se stresem, zlepšit komunikační dovednosti či lépe vést lidi. To klíčové je: změnit své dosavadní návyky. Zdá se Vám to nemožné? Tak to vyzkoušejte 🙂

Mezi další přínosy patří zlepšení kvality myšlení (a často i nemyšlení), budování sebe-vědomí, vnitřní jistoty, schopnosti samostatného rozhodování a dosahování  cílů a snů, více spokojenosti a radosti v životě i pochopení pro druhé.

Jaký je přístup ke koučinku Neuroleadership Group?

NLG je přední světová koučovací společnost, která koučink opírá o porozumění fungování mozku a koučink definuje jako: „usnadňování pozitivní změny zlepšováním myšlení.“ Tento koučovací přístup se vztahuje k několika oblastem, jeho srdcem jsou moderní neurovědy. Ty opravdu ukazují, že není možné změnit myšlenkové mapy vytvořené v průběhu našeho života, a které ve skutečnosti stojí za našimi postoji, přesvědčeními, názory, potřebami, vzorci chování, pocity atd. Díky neurovědám ale víme, co možné je a co je dokonce velmi snadné, totiž: vytvořit myšlenkové mapy nové! Je to funkce, kterou má lidský mozek velmi rád! Rád vytváří nová myšlenková spojení a aby ušetřil energii, ještě radši je ukládá do automatické paměti. Jenže co se stane potom? Aby nám semínko začalo klíčit a růst, je potřeba mu dát vodu a vhodné podmínky. Pro naše nová myšlenková spojení je tou vodou pozornost, čas a opakování! Budeme-li tedy zalévat naší pozorností semínka zasetá v naší mysli, porostou, vykvetou a přinesou nám plody. Proto dobře volme, jaká semínka sázíme a kterým věnujeme svou pozornost. Myšlenková spojení se chovají jako pěšinky. Ty, které používáme, jsou v trávě vyšlapané, pěšinka, kterou nikdo nechodí, zaroste. Proto je změna možná!

5 principů NLG:

  • Nezávislé učení
  • Zaměření na řešení
  • Náročnost
  • Pozitivní zpětná vazba
  • Struktura a zodpovědnost

Jaké mám podmínky/záruky?

Statistika NLG uvádí, že 85% klientů, dosahuje svých cílů na 100%. Jedním z požadavků při stanovování cílů je měřitelnost. Někdy ale klienti uvádí, že nedosáhli svých cílů na 100%, ale vědí, co pro to musí udělat. Uvádí, že během spolupráce s koučem se jim podařilo dosáhnout toho klíčového na cestě k cíli. Důležité je také pochopit vlastní zodpovědnost za dosahování cílů a vlastní život. Kouč-průvodce Vás podporuje na Vaší cestě, jak nejlépe umí a zavazuje se jít s Vámi za Vašimi cíli a sny, ale nemůže jít za Vás.

Jaký je rozdíl mezi koučinkem a psychoterapií?

Na psychoterapii, k psychologovi, nebo k psychiatrovi jdeme, pokud máme psychické problémy: deprese, neuróza, psychosomatické problémy atd. Tyto přístupy jsou také zaměřeny na analýzu minulosti.

Koučink je určen pro zdravé lidi, kteří cítí, že ve svém životě chtějí, nebo by měli udělat nějakou změnu, nebo potřebují pomoc v obtížné životní situaci. Jeden ze základních principů koučování je zaměření na řešení. Z tohoto pohledu nás na časové ose života zajímá současnost a budoucnost, i když minulost vnímám jako neoddělitelnou součást klienta. V koučinku je také kladen důraz na akci. Tedy zaměření na to, co konkrétního pro změnu uděláme.

Pro širší účinnost a rozsah efektu společné spolupráce koučink kombinuji i s několika terapeutickými metodami.

Může mi koučink ublížit?

Koučink jako takový nikomu ublížit nemůže. Ublížit může jedině člověk, který metodu používá nevhodným způsobem nebo v rozporu s etickým kodexem. Jako kouč kladu důraz na morální a etický kodex a ve své práci ctím, respektuji a naplňuji kompetence ICF.  Jako člověk jsem si zvolila roli kouče-průvodce proto, abych pomáhala zlepšovat životy svých klientů a dělám to podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. O efektivitě a účinnosti koučinku jsem hluboce přesvědčena, jeho sílu používám výhradně pro změny pozitivní! Symbol srdce v logu  je pro mne zároveň i závazkem.

Nenašli jste odpověď na Vaší otázku? Napište mi! Zapátrám v batohu a odpověď přidám! Nebo se objednejte na Ochutnávku a během stkání Vám Vaše dotazy ráda zodpovím.