V posledních dnech a týdnech cítím, že procházím určitým procesem opětovného Znovuzrození, vstupu do nového cyklu a do nové energie. S tím, jak se mění vědomí, mění se i způsob mé práce a já mám ze změny, která se právě dovršila, nečekaný příliv kreativní energie, tiché radosti a klidné jistoty v nejistotě 🙂

Mnoho inspirujících lidí a dějících se událostí mi v posledních týdnech předávalo ať vědomě či nevědomě zprávy a vzkazy a mé vlastní tělo, mysl i duše se k této kosmické hře připojilo. „Ústa moudrosti byla zavřena, s výjimkou uší Porozumění.“ (Kybalion)

Vše směřuje k hlubšímu propojení Těla-Mysli-Duše a tím k životnímu mistrovství, k jedno-Duchosti, k důrazu na samotnou praxi, přítomný okamžik a jeho potenciál, dary každodennosti. Na propojení se s vlastní mocí ve vědomí, že každý z nás máme klíč k vlastnímu životu, štěstí, léčení…

S tím souvisí i to, že se mi v poslední době opakovaně vracelo téma využití hudby a zvuku během sezení. Dlouho jsem cítila, jak je Zvuk mocný, současně jsem ale trochu tápala, jak přesně jej mám v rámci dýchánků využít. Po workshopu Continuum Movement to krásně docvaklo a já si dovoluji více poodstoupit stranou a otevřít prostor pro nový způsob zkoumání.

Velkou podporou bylo i to, že jsem se díky prožitkům během workshopu ve své buněčné paměti vrátila až do časů, kdy jsem žila jako různé organismy více ve Vodě, než na souši. I k tomu, jak jsem si kdysi přečetla popis Delfína jakožto silového zvířete – a dozvěděla se, že prohlubuje sílu léčení a transformace dechem, vodou, láskou, radostí a meditací…

Je krásné cítit všemi svýmy smysly, odkud pocházím a kde je můj Domov.

Moc děkuji svým průvodcům na cestě. Ať už to bylo na téma lymfy se Soňou, Rebirthing – Mistrovství Mysli a Dechu s Katiou a Sifisem, následný individuální dýchánek se Sifisem, Katarínou, Continuum movement se Sylvainem, nebo…ta úžasná, každodenní setkávání, ve kterých jsou a budou ukryty nevídané poklady.

Jsem vděčná, že i má rodina mne podporuje v těchto záměrech – Bělička je úžasná a dává mi více a více prostoru a Pavel i prarodiče mne prakticky podporují tím, že když je třeba, umožní mi vyrazit „do terénu“ a věnovat se svému poslání. Miluji ta opětovná setkávání, když se vrátím domů!

Těším se, že s Vámi mohu tyto dary sdílet. Nejen na NaDECHni se (do) života – individuální cestě metamorfózy s dechem…tak trochu v novém kabátě 🙂…nebo občas to stačí jen prostě tím, že Jsem…

ADEL
nommo