Nezřídka těchto slov používáme jako synonym, ve skutečnosti jsou si ale poměrně vzdálená.

Co je jednoduché, nemusí být totiž vůbec snadné! Proč?

Jednoduché znamená v jednom duchu…a tedy v souladu na všech úrovních, s jasným zacílením energie. Je krásné dělat věci jednoduše. Jednoduchost vnáší do našich životů pořádek, jasnost, harmonii…a to někdy nemusí být ani trochu snadné, co myslíte?

Snadné znamená vydat se cestou, která je v danou chvíli nejlehčí a vyžaduje nejméně úsilí. Cítíte ten rozdíl?

Jaký život si přejete prožívat…jednoduchý nebo snadný?

ADEL