Nejlepší zpětnou vazbou pro mne jsou rozzářené úsměvy, znovunalezená životní energie, nová jiskra v oku a změny, které se vám daří na cestě za mého průvodcování uskutečňovat. Každý příběh je zcela jedinečný a dosažené výsledky jsou pro mne potvrzením, že na té pravé cestě jsem i já sama.

CO ŘEKLI LIDÉ, KTERÉ JSEM PROVÁZELA NA CESTĚ ROZVOJE? 


SPOLUPRÁCE S ADEL – CELOSTNÍ TERAPIE A KOUČINK


ODEZVY NA REALIZOVANÉ WORKSHOPY, MYSTICKÝ TANEC, FREEDIVING A DÝCHÁNÍ


A CO MI POMÁHÁ PROVÁZET VÁS CO NEJLÉPE?

Je to kombinace práce s mým vlastním vnitřním kompasem, zkušenostmi a aparaturou (to funkční, co jsem se naučila a ověřila praxí). Věřím v jedno-duchost. Můj přístup k rozvoji je celostní, při práci tedy zapojumeme MYSL (racio), TĚLO (emoce, zapojení smyslů, dechu, pohybu) i DUŠI (propojení s hlubší podstatou).

Do mé aparatury patří:

  • REBIRTHING BREATHWORK A BUTEYKO BREATHING – hlubinná dechová terapie a návrat ke zdravému dýchání pro dospělé i děti
  • BRAIN-BASED COACHING – koučovací přístup založený na neurovědách
  • X-RAY LISTENING – naslouchání podvědomí, práce s obrazy, metaforou, princip tzv. čisté řeči
  • EMOTIONAL RELEASE/ EMO TRANCE – techniky emoční transformace – uvolnění emocí a naladění na vyšší stavy vědomí, práce se štíty, odpuštění a přijetí, pochopení a zpracování na rovinách mysl – tělo – duše
  • ELEMENTY A ČAKRY – zapojení principů práce s elementy a energetickými centry – čakrami, energetická harmonizace
  • BODY TALK ACCESS – soubor 5 celostních technik pro celkovou harmonizaci, odbourání stresu, hydrataci, posílení imunity a vzájemnost
  • BIODYNAMICKÁ CVIČENÍ – dle typologie Wilhelma Reicha a navazující práce Mony Lisy Boyesen
  • MYSTICKÝ TANEC (MYSTICAL DANCE TM) – osobní rozvoj formou tance a pohybu, MEDITACE A RELAXAČNÍ TECHNIKY
  • FREEDIVING A DÝCHÁNÍ, WATSU A OCEANIC BODYWORK AQUA – nádechové potápění – zdravé dýchání – mentální a relaxační techniky, strečink, relaxace a terapie ve vodě
  • ESENCIÁLNÍ OLEJE – terapeutické esenciální oleje pro podporu práce na emočních vrstvách, obnova samoléčebného mechanismu

MÁTE CHUŤ SE DOZVĚDĚT VÍC? NAPIŠTE MI.

KONTAKTOVAT ADEL