„Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí.“—František Koukolík, český neuropatolog, spisovatel a publicista


LDP_6508Nakupené, nezpracované a oslabující emoce jsou často tím, co nám nedovoluje vystoupit z našich dosavadních systému přesvědčení, chování a myšlenek. Máme pocit, jako by nás někdo držel na kšandách a pokáždé když zkusíme udělat krok dopředu, guma nás zatáhne zpátky tam, kde už jsme tolikrát byli. I když bychom rádi jednali jinak a racionálně rozumíme dané situaci, opakujeme tentýž vzorek dokola a stáváme se jeho otrokem…a naše energie mizí.

Proto, abychom dokázali své emoce účinně uvolnit, je třeba pracovat na třech úrovních: úrovni racionální (uvědomění si), tělesné (uvolnění energetického náboje z těla, buněčná paměť) i duchovní (pochopení lekce na úrovni duše). Teprve když si dovolíme emoce upřímně pochopit, prožít a přijmout, otevírají nové možnosti, které jsme do té doby neviděli.

Techniky ER a Emo Trance, keré pro práci s emocemi využívám v kombinaci se zapojením těla, dechu, energie a esenciálních olejů nabízí vědomé opuštění negativních emočních stavů a navození samoopravného procesu. Soustředíme se i na schopnost vytvořit protipól v podobě emoce pozitivní (např. radost, harmonie) a dosáhnout tak stavu celkového posílení.


Jak poznáte, že Vám tato služba bude přínosem?

  • víte nebo cítíte, že v sobě máte nakupené emoce, se kterými neumíte pracovat, nedovolíte si je prožívat a nevíte, jak je vyjádřit
  • opakovaně prožíváte oslabující emoční stavy, aniž byste to sami dokázali vysvětlit (např. strach, vina, stud, hněv, smutek)
  • dlouho jste žili ve své hlavě, řešili vše racionálně a ono pořád něco nefunguje
  • rádi byste se osvobodili a získali konečně volný prostor pro své další směřování
  • přejete si zažít pocit rovnováhy mezi hlavou a srdcem

S jakými tématy obvykle přicházíte?

různé formy strachů vč. pocitu, že ve svém těle nejsem v bezpečí – tíživé pocity viny přecházející do deprese, stud sám/a za sebe –   potlačený hněv –  odpuštění a přijetí –  smutek, který jsme si nedovolili prožít, neschopnost vyjádřit svůj názor a pravdu   –   život pouze v hlavě, odpojení od těla – těžkosti v prožívání radosti a lásky, harmonii a štěstí


VÁŠ INDIVIDUÁLNÍ EMOČNÍ DETOX PRO DUŠI

SEZENÍ 90 MIN. 1.800,- Kč

INTENZIVNÍ SEZENÍ 3HOD. 3.000,- Kč

(vhodné v případě nakupených emocí, potřeby hlubší emoční očisty)


Pokud se nacházíte v tíživé finanční situaci, kontaktujte mne a pokusíme se najít řešení. Jak se říká – když se chce, všechno jde.

Kdy jindy udělat první krok, než právě teď?

KONTAKTOVAT ADEL

[contact_form lang=en]