„Učíme se skrze naše touhy a přání.“
Co je brain-based coaching?
Brain-based coaching je specifický typ koučinku, který byl vyvinut přední světovou organizací Neuroleadership Group a  je založen na neurovědách a nejnovějších poznatcích o fungování mozku.

Jaký je přístup Neuroleadership Group?

NLG je přední světová koučovací společnost, která koučink opírá o porozumění fungování mozku a koučink definuje jako: „usnadňování pozitivní změny zlepšováním myšlení.“ Tento koučovací přístup se vztahuje k několika oblastem, jeho srdcem jsou moderní neurovědy. Ty opravdu ukazují, že není možné změnit myšlenkové mapy vytvořené v průběhu našeho života, a které ve skutečnosti stojí za našimi postoji, přesvědčeními, názory, potřebami, vzorci chování, pocity atd. Díky neurovědám ale víme, co možné je a co je dokonce velmi snadné, totiž: vytvořit myšlenkové mapy nové! Je to funkce, kterou má lidský mozek velmi rád! Rád vytváří nová myšlenková spojení a aby ušetřil energii, ještě radši je ukládá do automatické paměti. Jenže co se stane potom? Aby nám semínko začalo klíčit a růst, je potřeba mu dát vodu a vhodné podmínky. Pro naše nová myšlenková spojení je tou vodou pozornost, čas a opakování! Budeme-li tedy zalévat naší pozorností semínka zasetá v naší mysli, porostou, vykvetou a přinesou nám plody. Proto dobře volme, jaká semínka sázíme a kterým věnujeme svou pozornost. Myšlenková spojení se chovají jako pěšinky. Ty, které používáme, jsou v trávě vyšlapané, pěšinka, kterou nikdo nechodí, zaroste. Proto je změna možná!

5 principů NLG:

 • Nezávislé učení
 • Zaměření na řešení
 • Náročnost
 • Pozitivní zpětná vazba
 • Struktura a zodpovědnost

Jaký je to pocit, když máte svého kouče?

Máte průvodce na Vaší nové cestě, který vám pomůže nastavit a naplánovat trasu, rozdělit jí na jednotlivé úseky tak, abyste šli s radostí a opravdu chtěli vyrazit. V případě, že byste někde tábořili déle, než je nezbytně nutné, pomůže Vám zase se vydat na cestu. Bude dávat pozor, abyste šli tím směrem, který jste si určili a zbytečně si nezacházeli. Protože zná terén, snaží se , abyste šli pohodlně a vezme Vás i zkratkou. Podívá se s Vámi do Vašeho batohu a společně vyberete, co Vám na cestě může pomoci, o co se můžete opřít, co Vám cestu usnadní. Kouč-průvodce půjde s Vámi, ale jít musíte sami, i když cílem průvodce je, abyste Vy došli tam, kam chcete. Je to Vaše cesta a Váš cíl!

10 důvodů, proč si dopřát spolupráci s koučem

 1. Kouč Vás vnímá jako celistvou tvůrčí bytost, která je expertem na vlastní život.
 2. Úroveň důvěry koučovacího vztahu je velmi vysoká. Máte tak někoho, komu můžete skutečně věřit a kdo věří Vám!
 3. Během koučovacího procesu zlepšujete vlastní strukturu myšlení.
 4. Cesta k cílům je s pomocí kouče kratší, zábavnější, bohatší, a jde více do hloubky.
 5. S koučem nacházíte možnosti řešení snadněji a pouštíte se do akcí s energií a odhodláním.
 6. Potká-li Vás na cestě něco opravdu náročného, kouč ví, jak vás podpořit tak, abyste našli ztracenou motivaci.
 7. S koučem budete dělat věci jinak, než je běžně děláte.
 8. S koučem máte možnost podívat se na situace z více pohledů.
 9. Kouč vidí věci, které vy nevidíte, slyší to, co neslyšíte.
 10. Lidé, kteří mají podporu druhé osoby, toho dokáží víc a zvládají náročnější úkoly.

„Když je člověk sám se sebou spokojený, je mu dobře všude!


Koučink a terapie

Přehled nejčastějších dotazů a odpovědí o koučinku