Koučování je založeno především na rozhovoru, je tedy možné koučovací sezení uskutečnit i přes Skype. Výhodou je úspora času ze strany klienta i kouče, nižší náklady a vyšší flexibilita. Pro efektivní Skype koučink je důležité kvalitní internetové připojení.

Jaké jsou přínosy koučinku a jeho význam?