Někdy se stane, že nejdřív nás něco neobyčejně láká a přitahuje a teprve když jsme fyzicky s tím, začneme chápat proč…a tak to bylo i tentokrát… Tento nástroj si mne zavolal silou nebývalou…zaválo mne to za ním do Jablonce, poblíž kterého jsme shodou okolností koupili pozemek k životu a byli se tam zrovna podívat…takže to vlastně bylo po cestě… 🙂

Miluji křišťál. Jeho průzračnost, jasnost, čistotu a jedno-duchost. Ale co vlastně vím o jeho vzniku? Když jsem se dala do pátrání, zůstala jsem v úžasu.

Název minerálu pochází z řeckého slova chrystallos – led.

Již římský přírodovědec Plinius Starší (23 – 79 n.l.) popsal vznik křišťálu následujícím způsobem:

„Hluboko a vysoko v horách panuje natolik věčná a silná zima, že dokáže proměnit vodu v led, který neroztaje ani za nejvyšších teplot.“

Křišťál je neutrální materiál a tvar křišťálové ladičky vytváří frekvenci, která přechází do krystalické mřížky tkání a celé struktury našeho těla, energetických center i meridiánů a rozpouští blokády na všech úrovních. Vzhledem ke své čirosti funguje ladička též jako projektor světla a je účinným vodičem energie.

Mým záměrem je více a více se dostávat k podstatě a hlubokým úrovním bytí, a to zejména skrze uvědomění si vlastní síly, moci a schopnosti sebeléčení. Je skvělé, když k tomu čas od času přizveme i pomocníka, který je již „naladěn“ a může nám tedy s radostí ukázat možnou cestu.

Vnímám, že křišťál nese pradávnou moudrost a strukturu původní, křišťálově čisté Vody. Jeho rozeznění pomáhá Vodě v našem těle, aby se na tento krásný a harmonický stav rozvzpomněla.

I tuto vzácnost ráda rozezním během dýchánku, pokud slyšíte volání. Každé setkání je pro mne výjimečným rituálem, který vyžaduje plnou pozornost, ve které můžeme společně spočinout a otevřít to, co je připraveno.

S láskou Vody a Vzduchu,

ADEL