„Bez dechu nejste živí. Dech a život jsou synonyma. Dýchání je zdrojem života a život je s ním hluboce spjat. Jedno slovo pro oboje… elán a bytí na živu. Tvůj život je tvůj dech.

Dech je mostem mezi tebou a tvým tělem.
Neustále tě spojuje s tvým tělem, vztahuje tě ke tvému tělu. A není jen mostem ke tvému tělu, je také mostem mezi tebou a vesmírem. Skrze tělo k tobě přichází vesmír. Tělo je vesmírem, který máš u sebe.

Tvoje tělo je součástí vesmíru, každý jeho kousek, každá jeho buňka. Dech je naší nejbližší spojnicí s vesmírem. Dech je mostem. Pokud se most rozbije, nebudeš v těle. Pokud se most rozbije, nebudeš ve vesmíru. Přesuneš se do neznámé dimenze mimo prostor a čas. Dech je také spojnicí mezi tebou a časoprostorem.

Dech se tedy stává velmi významným… nejvýznamnějším. Pokud umíš pracovat s dechem, dostaneš se do přítomnosti. Pokud umíš pracovat s dechem, získáš zdroj života. Pokud umíš pracovat s dechem, dostaneš se za prostor a čas. Pokud umíš pracovat s dechem, budeš ve světě i za ním.“ — Osho


Metamorfóza je přirozený rozvoj, proměna. Vím, že i Vy máte v sobě krásného motýla, který umí radostně vychutnávat letu svou krajinou. Máte chuť nadechnout se do života?

Na Cestě metamorfózy kombinuji jednu z nejúčinnějších metod, se kterou jsem se doposud setkala – Rebirthing Breathwork (terapeutickou práci s dechem, tzv. „energetické dýchání“ nebo také „techniku znovuzrození pomocí dechu“, kterou jsem studovala přímo u jejího zakladatele Leonarda Orra na Inspiration University ve Virgínii), obnovení zdravého dechového mechanismu pomocí Buteyko Breathing, které jsem se naučila přímo od autora knihy Oxygen Advantage a zakladatele Buteyko Clinic International Patricka McKeowna a další mocné techniky a přístupy ze své aparatury, jako jsou např. brain-based koučink a práce s metaforou, Emotional Release, biodynamicky orientovaná práce s tělem, aromaterapie, harmonizační a relaxační techniky, hudba a léčivé tóny, práce s jemnohmotnou energií aj.

Propojení mých zkušeností a rozmanitých nástrojů pro rozvoj mysli, těla a duše vytváří společně s respektem k vnitřnímu vedení unikátní celostní přístup rozvoje a léčení, který je zároveň jemný a přitom hluboký a transformační…prostě a jednoduše…má  nečekané grády… 🙂

Téma mistrovské práce s dechem je mi díky mé osobní i pracovní vášni –  freedivingu (nádechovému potápění) velice blízké. Dech otevírá vstupní spojnici mezi vědomím a podvědomím. Během Cesty metamorfózy se daří  účinně zpracovávat i témata, která by bylo bez jeho zapojení velice obtížné identifikovat. Díky inteligenci a léčivé síle dechu vystupuje přirozenou cestou podvědomé  do vědomého a celý proces přináší mnoho úlevy, pochopení, posílení a jasnosti.

Pracujeme na úrovni fyzické, emoční, mentální i spirituální a vracíme se ke své vitalitě, lehkosti, čistotě mysli a moudrosti. Probouzíme všechny své smysly, objevujeme nové rozměry bytí a s jasným záměrem se oddáváme proudu života.

Co je cílem? To, abyste byli sami sebou…a ve své nejlepší možné verzi ve zdraví žili naplněný, šťastný, radostný a svobodný život v hojnosti.


JAK POZNÁTE, ŽE VÁM TATO SLUŽBA BUDE PŘÍNOSEM?

  • vnímáte všemi svými smysly, že je nejvyšší čas NaDECHnout se (do) života
  • již na sobě pracujete a pravděpodobně jste vyzkoušeli různé přístupy a techniky, ale máte pocit, že stále něco chybí a nedaří se identifikovat, kde je zaseknuté kolečko
  • jste připraveni vydat se na hlubokou cestu, která zahrnuje uvolnění a zpracování témat počínaje vlastním zrozením vč. traumat získaných během prenatálního období, tohoto či minulých životů, myšlenkovou i emoční transformaci, znovuobjevení a aktivací volného toku životní energie prostřednictvím obnovení přirozeného dechového mechanismu
  • je pro vás důležité zlepšit své psychické i fyzické zdraví, přístup k sobě i ostatním, účinně relaxovat, umět zdravě dýchat, možná vás trápí dýchací obtíže jako např. astma, alergie, časté bronchitidy apod. a jste náchylní ke zvýšenému stresu vč. jeho fyzických projevů
  • sami pracujete v oblasti rozvoje a přejete si hlouběji rozvinout svůj potenciál, poznat sami sebe a naučit se jednoduché a vysoce účinné techniky energetické očisty
  • přejete si, aby Vaše duše byla skutečně svobodná
  • připravujete se na budoucí mateřskou roli

S JAKÝMI TÉMATY OBVYKLE PŘICHÁZÍTE?

nedostatek energie či pocit odpojení od vlastních zdrojů, překážky v sebevyjádření, autenticitě a využívání potenciálu a darů – zaseknutá kolečka či začarované kruhy  – opakované prožívaní oslabujících emocí či jejich potlačení (stud, vina, hluboký smutek, strach, vztek aj.) – léčení zranění a traumat spojených s ženstvím či mužstvím – uzdravení vztahů – těžkosti v prožívání radosti a lásky, harmonie a štěstí – znovunalezení a aktivace osobní síly a moci – vnesení jasnosti do spletitých životních situací a vnímání sama sebe – důvěra v život, pocit bezpečí ve svém těle – soulad s duší – uvolnění rodových zátěží a příprava na nový život – energetická očista a zvyšování vědomí


VAŠE CESTA METAMORFÓZY – CELOSTNÍ DECHOVÁ TERAPIE

120 min. 2.000,- Kč

(každé setkání zahrnuje celostní koučink/konzultaci + terapeutickou část s dechem, léčivými tóny a  vůněmi, pro zajištění účinnosti, hloubky a získání vlastní dovednosti pro domácí použití pracujeme v sérii průměrně 6-11 setkání dle potřeby, vhodné kombinovat s VODNÍM TANCEM METAMORFÓZY S DECHEM)

Díky opakovanému setkávání se nejen dostaneme do potřebné hloubky, ale zároveň si osvojíte techniku dýchání natolik, abyste byli schopni ji samostatně využívat jako efektivní nástroj energetické očisty a dalšího sebepoznání.


ŽIVOTNÍ INVENTURA – JASNÝ START

190 MIN. 3.000,- Kč

(zahrnuje mapování života a Vaší aktuální situace, hodnot a přesvědčení, energie, definici cílů, tvorbu vize a prvních kroků k posunu + terapeutickou část s dechem, léčivými tóny a vůněmi – osobní směsí Vůně pro mou duši – vhodné v případě, že potřebujete ve svém životě důkladnou generálku)


Uvedená cena je smluvní a je možné domluvit se na jiné (nižší i vyšší) částce, v souladu s Vašimi finančními možnostmi a vnímanou hodnotou a přínosem nabízené služby.

V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, kontaktujte mne a pokusíme se najít řešení. Jak se říká – když se chce, všechno jde.

KDY JINDY UDĚLAT PRVNÍ KROK, NEŽ PRÁVĚ TEĎ?


MÁM ZÁJEM O REZERVACI TERMÍNU