KRÁSNÝ NOVÝ ROK

1. ve zdraví, ve svém těle, s pevnými kořeny…spojeni s Matkou Zemí
2. ve smyslnosti, prožívání tužeb a přání, v kreativním plynutí a hojnosti…s osvěžující vláhou životadárné Vody
3. ve své síle a moci, s vědomím, kým doopravdy jste…s jasným paprskem záměru Ohně a jeho energií
4. ve svém srdci, lásce a pochopení…ve spojení se Vzduchem, který léčí a propojuje
5. ve své pravdě a autenticitě…celým svým bytím vibrujícím v Éteru
6. ve spojení se svou moudrostí a intuicí…s jasnou a čistou Myslí
7. v harmonii, kráse a celistvosti…v Jedno-duchosti a Jednotě

S láskou

ADEL