Někdy je cesta sice klikatá a může trvat i pár let, než spatříme vysněné panorama, jedno však vím určitě…vždycky stojí za to na ní vykročit…a jít…

Moci podporovat ty, kteří pomáhají příznivě ovlivňovat životy dětí a dospělých, je pro mě nesmírně naplňující a smyslu-plné.

Pokud vás napadají možné cesty, jak níže uvedený dar od Boha uplatit dále, ozvěte se…už mnohokrát se potvrdila síla vzájemného PODPOROVÁNÍ – SDÍLENÍ – PROPOJOVÁNÍ.

Je mi ctí…a děkuji za tuto krásnou odezvu…

ADEL


Milá Adel,

v roce 2015 jsem s Tebou prošla procesem, díky kterému jsem se objevila zpět na své cestě, našla jsem pracovní směřování, které vnímám jako poslání, objevila jsem skryté, ale pravdivé stránky toho, kdo jsem a iluzi toho, co jsem žila.

Spatřila jsem krajinu svého života a vešla do ní z krajin, které nebyly mé, ale byla jsem do nich vedena, protože jsem, díky strachu být sama sebou, který mne provázel od prvního nadechnutí na této Zemi, opustila tu svoji. Tehdy mne oslovil pojem „metamorfóza“ a já ji s tebou prošla a při mystickém tanci jsem ztvárnila roli alchymisty.

Z našeho posledního setkání mi zůstalo, že jsem se tehdy ještě plně nedokázala propojit s bohyní Kálí, která mne provází při různých setkáních (pravidelné vytahování karty této Bohyně, téma smrti a znovuzrození, první slovo mého staršího syna, které mi jako miminko neustále opakoval…).

Pracuji třetí rok jako asistentka pedagoga v běžné základní škole, která se specializuje na integraci autistických dětí.

Práce s těmito dětmi mne dovedla k nejhlubším pravdám schovávaným za společenské masky. Právě těmto dětem a dalším, které přicházejí na svět s ohromnými dary, bych ráda byla průvodcem na cestě za jejich realizací zde na Zemi. Jim a jejich rodinám. Zkušenosti ze současného běžného školství, jeho přístup k osobnostem dětí ubíjející jejich nadšení, nápady a formující je do škatulek, ze stolu smetený projekt změn…..mne přiměly znovu se podívat svému strachu do očí.

Strachu začít pracovat na volné noze a těmto dětem i jejich rodinám se věnovat, provádět je labyrintem ukrývání se či bojování se systémem ke středu, ve kterém budou moci být sami sebou a darovat světu své jedinečné dary, vyjít z vězení sama sebe a stát se svobodnou duší. Tuto cestu labyrintem šlapu od svého narození a vešla jsem do řady slepých zákrut, abych nasbírala zkušenosti. A tyto zkušenosti, pocity formovaly moji úctu k jedinečnosti každé cesty, která se mi objevuje jako v zrcadle při setkání s dětmi i dospělými.

Ráda bych tento dar od Boha, který jsem obdržela, rozbalila…nabídla světu…

Adel podruhé jsem Tě chtěla požádat o průvodcování, tentokrát je mým cílem získat odvahu, odhodlání ke kroku od „bezpečné“ zaměstnanecké pozice do světa podnikání, od stavu z „ruky do huby“ k prosperitě. Součástí tohoto kroku je i touha dělit se s lidmi o své vnitřní zkušenosti, vize formou blogu. Nevím, kde a jak začít, mám něco na papíru, sny v hlavě a stále přešlapuji.

A už mám toho přešlapování dost – prohlubuje totiž díru pode mnou a stěny jsou pak vyšší a vyšší a strach je zdolat větší a větší.

Jdu do toho! Pomůžeš mi prosím?

MK