Přechod od srdíčkářství k srdcařství nastává společně s vývojem naší duše
a ze srdíčka se postupně stává srdce

A z lidiček jsou lidé, kteří jsou dospělí a bdělí
a kteří myslí srdcem

Jejich energie je čistá, harmonická a přívětivá, jejich slovo jasné a zvučné

Myslet srdcem neznamená věřit, že láska vše spasí a nic jiného není třeba

Myslet srdcem neznamená, že všechno je krásné a sluníčkové

Myslet srdcem neznamená, že rozum je záhodno odhodit stranou

Myslet srdcem znamená propojit rozum a srdce,
protože transformační síla srdce je aktivovaná až v okamžiku, kdy propojíme Zemi a Nebe,
tedy:

 • rozum v hlavě a emoce v těle
 • nehmotné a hmotné
 • akci a reakci
 • myšlenky a činy
 • příčinu a následek
 • mužské a ženské
 • světlé a tmavé
 • elektrické a magnetické
 • ven a dovnitř
 • plus a mínus
 • yang a yin

Myslet srdcem znamená pochopit, že neexistuje dobré a špatné, a že každý střípek skládanky obsahuje obraz celku a tedy všeho

Myslet srdcem znamená být ve svém středu, v souladu
se sebou, se svou duší, se svou pravdou

Myslet srdcem znamená myslet, cítit, žít…tady a teď

s vědomím, že minulost i budoucnost
jsou součástí právě probíhajícího, přítomného okamžiku

Toho jediného, ze kterého můžeme tvořit

A z myšlení se stává bytí
A z bytí se stává Jednota

Protože bez nádechu není výdech

Přeji cestu plnou poznání, kdekoliv se právě nacházíte, přijměte to s vlídností a respektem k sobě a cestě své duše

Ze srdce ADEL