Osobní lež = paradigma,
negativní přesvědčení o sobě či o životě, které jsme získali vlivem
životních událostí, výchovy, převzetím vzorců od rodičů či dalších
autorit.

Osobní lež máme uloženou na podvědomé
úrovni a má přímý vliv na to, co se nám v životě děje – př. svět je
nebezpečné místo se v životě projevuje tím, že prožíváme situace, které
nám toto potvrzují, např. potkáváme „divné“ lidi, jsme svědky různých
nehod, bojíme se tmy apod.

Pravda = univerzální pravda, která je v souladu s principy bytí

V případě, že se necítíme tuto pravdu
přijmout za svou vlastní (cítíme v sobě vnitřní konflikt, ve skutečnosti
tomu nevěříme), je důležité vytvořit si osobní upravenou verzi, která
odráží naše aktuální naladění a je pro nás autentická. Vždy je důležité,
abychom svou pravdu skutečně cítili (že to tak je)

Cílem tohoto cvičení je odhalit osobní lži, které jsme
převzali a jsou pro nás v současné chvíli nejvíce aktuální
a transformovat je na pravdu. Je možné, že se v průběhu tohoto cvičení
setkáte s rezistencí (nechce se mi, to už přece znám, radši půjdu dělat
něco jiného)

Typicky se jedná o obranný mechanismus ega, který se brání
změně a nechce přijmout skutečnost, že věci jsou „jinak“. Je třeba toto
překročit a pokračovat dál. Hodně štěstí a pevnou vůli

Krok č. 1 – průzkum

Vytvoř si list tří věcí, které máš nejvíce a které nejméně ráda (či
jsi měla/neměla, pokud již osoba není na živu) na chování či životním
přístupu matky, otce, sourozenců, partnera či ex partnera,
na sobě. Použij alespoň 5 osob.

Příklad tabulky:

Krok č. 2 – třídění

U každé osoby si vyber, co se Ti líbí nejméně

Krok č. 3 – pochopení

Nyní se zeptej: jaké pocity, myšlenky a přesvědčení asi tak má člověk s tímto přístupem?

Příklad: Na matce se mi nelíbilo, že mě neustále kontrolovala –
osoba, která neustále kontroluje zřejmě cítí nejistotu, bojí se udělat
chybu, bere si příliš zodpovědnosti atd…

Tj. osobní lži mohou být např.: Musím mít vše pod kontrolou. Nesmím udělat chybu. Můžu za všechno.

Krok č. 4 – do hlubších vrstev

Zopakuj proces se všemi osobami se seznamu. Nyní máš seznam pěti
negativních myšlenek, pocitů nebo přesvědčení (a pravděpodobně se
některé opakují)

Krok č. 5 – transformace a uzdravení

Vyber si, která z myšlenek, pocitů a přesvědčení se Tě aktuálně nejvíce osobně dotýká a zraňuje Tě.

Přeměň tuto osobní lež na pravdu, ve které budeš cítit energii, soulad a uzdravení. Přijmi ji za svou.

Příklad: Svět je nebezpečné místo — Svět je místem, ve kterém se mohu svobodně uvolnit do proudu života.

Je na čase opustit co, co Ti neslouží.

Toto je Tvá pravda. Vnímej ji nejen ve
své mysli, ale i v těle a v duši. Vnímej, jak mění Tvojí energii. Buď
skutečně s ní a žij ji.

Nejenom dnes, ale i zítra, v následujících týdnech, měsících…až pevně zakoření a nastane čas podívat se na další…

Pozn. toto cvičení lze volně šířit s laskavým uvedením zdroje Děkuji!

S láskou ADEL

www.svobodnaduse.cz