Mezitím co mnozí lidé obdivují slavné celebrity, módní trendy, moc charismatických autorit a pohodlí rychlého konzumu, v ulicích každodenně provádí svou zákulisní práci ti, kteří „nejsou vidět“. V okamžiku, kdy už viděni jsou, obvykle nesklidí ani vděk, ani obdiv či prosté „děkuji“… jejich práce je samozřejmá a nebo také příliš „špinavá“…

Takhle to ale vypadá, když jen na pár dní přestanou fungovat…tak, jako právě teď v rozpálených čtyřicetistupňových Aténách, kde lidé zakopávají o odpadkové pytle překypující z kontejnerů, které již dávno přesáhly svou maximální kapacitu. Ulicemi se line nesnesitelný zápach a já přemýšlím, jestli je to víc vidět nebo cítit. Město se topí v hojných pozůstatcích svého vlastního konzumu… běžný provoz je ochromen…krysy mají hody…

Až příště uvidíte popeláře a nebo vám třeba jen proběhne hlavou, že už zase ráno dělají hluk, když vyvážejí všechny ty vykrmené koše, popelnice a kontejnery, zkuste si vzpomenout na tyhle obrázky…a alespoň v duchu jim místo lamentování poděkujte.


SRDEČNÉ PODĚKOVÁNÍ VŠEM, JEJICHŽ PRÁCE „NENÍ VIDĚT“!


P.S. nedá mi to nepomyslet, jak by to asi vypadalo po těch pár dnech alespoň se základy ZERO WASTE…