Mnoho lidí trpí utkvělou představou, že v životě je třeba „BÝT HODNÝMI“.

Pro tyto jednotlivce není tak snadné se této představy vzdát, případně ocenit rozdíl spočívající mezi „BÝT HODNÝ“ a „BÝT VLÍDNÝ“.

Nicméně tento rozdíl je zásadní… a to zejména z důvodu, že zmíněné dva způsoby projevu se následně promítají do velice odlišných výstupů v osobním i pracovním životě…každého z nás.


Hodný člověk je motivován EXTERNĚ. Jeho chování vede potřeba schválení a potvrzení od ostatních, touží po přijetí a velmi se strachuje odmítnutí.

Vlídný člověk je motivován INTERNĚ. Má dobrou sebe-důvěru a nehledá schválení druhých. Méně se zaobírá tím, co by si o něm ostatní mohli myslet a více dbá na to, aby udělal „správnou věc“.

Jeho soucit vychází ze zdravého sebe-vědomí, nikoliv z potřeby zavděčit se ostatním, či je potěšit.

Vlídný člověk respektuje sám sebe stejně tak jako ostatní. Je přirozeně nápomocný a štědrý, s výjimkou toho, když se jedná o záležitost, která by mu mohla ublížit či jej nějak poškodit.

Žije v ROVNOVÁZE, která spočívá ve stejné míře vlídnosti k sobě i k druhým. Pozitivně tak přispívá své rodině, společnosti a komunitě, ale nikdy ne na vlastní úkor.


Hodný člověk se na své cestě za potvrzením ocitá MIMO ROVNOVÁHU. V domnění, že tato cesta mu ukáže, jak najít to, co hledá, dává naplnění potřeb ostatních větší přednost, než svému vlastnímu. Oddaně pokračuje ve snaze potěšit a uspokojit potřeby druhých až do okamžiku, kdy dospěje do stavu vyčerpání, či dokonce agrese.

Hodný člověk se také ze strachu, že někoho zraní, vyhýbá konfrontaci. Má problém říci „NE“ a zřídka kdy napřímo požádá o to, co chce. V obavě z odmítutí není schopen vyjádřit téměř žádné ze zlostných pocitů, které se vynořují z jeho nitra.


Vlídný člověk se na druhou stranu konfrontace neobává. Je schopen vyjádřit své názory jasně, napřímo a s respektem, díky čemuž ostatní dokážou pochopit jeho postoje bez zbytečné potřeby urážet se.

Zdroj: OM TIMES, Marcia Sirota, překlad ADEL – Svobodná duše

P.S. Mimochodem, ta ROVNOVÁHA je krásně poznat i v samotném NÁDECHU a VÝDECHU…