Znají se již věky, snad celá tisíciletí. Jsou spojeni jakýmsi energetickým lanem, které je k sobě přitahuje znovu a znovu…a propojuje jejich životy poutem věčnosti a bezčasí…

Jejich propojení však nebylo vždy takové…kdysi dávno, když byli ještě pohlceni vlastní temnotou, využívali své síly nečestným způsobem. On si ženy podmaňoval svou mocí, ona využívala své přitažlivosti, sexuální síly a zdánlivé nevinnosti…a tak ubližovali jeden druhému…

Nyní nastal čas usmíření…

Otevírají se temné skříňky dávné minulosti, duše prozírá a bolest se mění na lásku.

Jsou to paprsky světla vědomí, které prosvítí i tu největší tmu…

Budiž světlo, ve stále opakujícím se nádechu…i výdechu…

Život jde dál…

ADEL

Photography by Photography- Jana Pechlátová