Touto větou mne dnes uvítala žena, se kterou jsme už pár měsíců na individuální cestě metamorfózy s dechem. Nedokážu na to říci nic jiného než – no je, no! 🙂

Dech nás může dovést i k něčemu, co je ZA naším ZRAKEM.

Dech nás provází od prvního nádechu do života až do posledního výdechu. Dech nám vdechuje Ducha a spojuje nás s naší esencí.

Jak to tak už ale v životě chodí, nic není zadarmo. Pokud chce člověk sklízet, je třeba nejen zasít, ale také pravidelně pečovat, zalívat, zbavovat se plevele, kypřit…přeneseno do dechové praxe…věnovat se svým domácím individuálním dýchánkům, dýchat vědomě, otevřít se tomu, čeho si dech žádá…i když to není vždy příjemné. Nedílnou a mocnou součástí je i očista s elementy.

Nelze to nijak ošidit, přeskočit, ani nikdo jiný to za vás neudělá.

Naše setkávání jsou důležité milníky, ale to co je mezi tím je to, o co tu jde…reálný život, který je třeba vzít do vlastních rukou.

Ve hře je velká odměna.

Když osvětlíme své stíny, záříme víc….
Když odložíme svou masku, stáváme se pravdivými…
Když pustíme to, čeho se tak moc držíme, jsme svobodní…

Otevírají se nové možnosti

I u mě 🙂

Od 2. poloviny ledna otevírám jedno nové místo pro duši, která slyší volání po individuální cestě metamorfózy s dechem.

Těší mne, že mohu

ADEL