Jsem Voda.

S radostí Ti přináším několik možností, jak svůj vlastní vztah s Vodou (a tedy se sebou) prohloubit a propojit se s její moudrostí. Je čas vrátit se domů…

Jsem Delfín. Mým záměrem je šířit sílu hravosti a bezpodmínečné lásky, dávat pocit radosti, smích a potěšení, ovšem také soucit s bolestí svou i druhých. Prohlubuji sílu léčení a transformace dechem, vodou, láskou, radostí a meditací.

Pracuji s Vodou vnitřní i vnější, pomáhám ji rozeznít, zharmonizovat, čistit i díky ní poznávat vlastní hloubky.

K Vodě mne přivedla vášeň k freedivingu, který jsem i vyučovala pod záštitou Apnea Academy, čerpám z vodních terapií Watsu, Ocean Bodywork Aqua a práci s vnitřní vodou prostřednictvím zvuku a Continuum Movement.

To důležité však je, že Voda je mou podstatou a mám s ní krásné a láskyplné spojení.


„Milujme Vodu. Děkujme Vodě. Respektujme Vodu. Jsme Vodou. Jsme Jedním.“


VESMÍR, TICHO, SVĚT ROZPROSTÍRAJÍCÍ SE DO CELÉ VĚČNOSTI
Přišly sem zdaleka stovky a tisíce shluků ledu, pohybujíce se okolním vesmírem. Po dlouhém putování mezip
lanetárním a mezihvězdným prostorem se jejich velkolepá cesta chýlí ke konci.

ZEMĚ, SMARAGDOVĚ ZELENÁ, JASNĚ ZÁŘÍCÍ
Jak se led přibližuje k Zemi, vstupuje do atmosféry a začíná se rozpouštět, postupně se zmenšuje, rozptyluje, až nakonec dopadá na zem.

OBLAKA, OZDOBY NEBES, OKAMŽIK ZA OKAMŽIKEM ROZVÍJEJÍCÍ SE UMĚNÍ

Když ledová tříšť klesne k určitému bodu, přemění se v jemnou mlžnou oponu, rozestoupí se po nebi, a vytvoří tak nad Zemí bílý koberec. Zrodí se oblaka.

DÉŠŤ, ZRNÍČKA LEDU, DOPADAJÍCÍ NA ROSTLINY, LASKAVĚ POSYTUJÍCE VLÁHU
Padající déšť vyživuje zemi – lesy, pole, květiny. Dešťová voda se vpíjí do půdy, jen aby se po letech znovu objevila v podobě pramenité vody.

ŘEKA, ŠPLOUCHAJÍCÍ, JISKŘIVÁ, NÁDHERNĚ PROUDÍCÍ
Z bahnitého potůčku se voda nakonec přeměňuje v řeku protékající loukami – vodní toky, jež v sobě nesou život.

PÍSČITÁ PLÁŽ, MODRÉ NEBE, TŘPYTIVÁ HLADNA OCEÁNU ODRÁŽEJÍCÍ SLUNEČNÍ PAPRSKY, BĚLOSKVOUCÍ VLNY
Tady to vše před dávnými věky začalo. Z oceánu se zrodil život, život vystoupil na zem a stvořil nový den – počátek uspěchané kultury.

RANNÍ MLHA, KAPIČKY STÉKAJÍCÍ ŽILKAMI ZELENÝCH LISTŮ
Voda ve své nejčistší a nejkrásnější odobě stoupá chladným vzduchem rána v lese a vytváří mlhu.

U STUDNY, PŘÍJEMNÉ A CHLADIVÉ, SMĚJÍCÍ SE DĚTI
Děti si společně pochutnávají na melounu. Rostliny si svou vláhu berou z půdy a nám dávají sladké ovoce. Voda ze studny je svěží a lahodná.

PRŮMYSL, KOMÍNY, ČERNÝ KOUŘ, ODHOZENÉ PLASTOVÉ LÁHVE
Někde během cesty jsme zapomněli, jak si vážit vody. Voda vyvěrající ze země je znečištěná, voda z našich kohoutků postrádá dobrou chuť, a tak používáme vodu z plastových lahví.

NOVÉ STOLETÍ, NOVÁ VÁLKA, NADĚJE A ZOUFALSTVÍ
Možná, že znečištění vody není ničím jiným, než obrazem znečištění lidské duše. Moderní společnost zašla tak daleko, jak si jen může dovolit. Co z nás vzejde nyní?

KDYSTALKY LEDU, ZÁŘIVÉ DIAMANTY, NOVÁ NADĚJE, ZAČÁTEK NOVÉHO DOBRODRUŽSTVÍ…

Masaru Emoto, Tajuplný život vody