„Musíme ctít vodu, vnímat ji s láskou a vděčností a dostane se nám pozitivních vibrací a pozitivní změny. Pak se změní voda, změníte se vy, změním se já. Protože vy i já jsme Voda.“ — Masaru Emoto


14479683_10154324473033612_112696034007074940_nJe těžké slovy popsat krásu a sílu tohoto ošetření, prožitek je individuální a jako u všeho záleží i na tom, s kým jej absolvujete. Pro mě osobně je to hluboká terapie. Vznášíte se na Vodě, vnímáte její náruč i podporu svého průvodce, můžete plynout, totálně relaxovat, navrátit se domů, do vodního prostředí, ve kterém začíná život. Zažíváte pocity blaženosti, nové úrovně vědomí, na povrch se dostávají dříve zasuté emoce a prožitky. S důvěrou se odevzdáváte a vnímáte vše, co přichází, dýcháte a cítíte, jak vámi proudí život. Voda, která je obsažena v každé buňce vašeho těla mění svou strukturu a vy se měníte s ní. Dotýkáte se sami sebe a své podstaty více, než kdy předtím. Přirozeně, nenuceně, láskyplně. Pokud je ten správný okamžik, otevírá se prostor podívat se i pod hladinu a objevit svou hloubku…


Během tohoto ošetření kombinuji Rebirthing Breathwork se svou letitou zkušeností z vodního prostředí, kouzlem freedivingu, technik Watsu Basic a Oceanic Bodywork Aqua I. i  další relaxační a harmonizační techniky, jemnohmotnou energii,  hudbu a léčivé tóny či vůně a poznatky bodyterapie.

Pojmy Voda v nás, plynutí a uvolnění, metamorfóza či znovuzrození díky tomu získávají zcela novou dimenzi.


HLAVNÍ PŘÍNOSY:

  • prohloubení účinků dechové terapie na suchu – lepší propojení s prenatálními zážitky
  • nová úroveň relaxace těla i mysli, uvolnění stresu a napětí na fyzické, emocionální i mentální úrovni
  • spojení s vlastní podstatou, aktivace vnitřních energetických zdrojů a vitality, prožívání radosti
  • rozvoj kvalit jako jsou plynutí, odevzdání, tolerance, vděčnost, non-verbální srdeční komunikace
  • pomoc při řešení traumat spojených s vodou, narozením a strachem z utonutí
 • harmonie, vnitřní mír, nové dimenze bytí

S láskou k Vodě a oceánským vlnám života

cc31a7a8d129059e968411d411cb8c45


INDIVIDUÁLNÍ VODNÍ  METAMORFÓZA S REBIRTHING BREATHWORK- PRO KLIENTY CELOSTNÍ DECHOVÉ TERAPIE

OŠETŘENÍ 70 min. 2.000,- Kč

(Cena zahrnuje soukromý pronájem oválné vany/malého vyhřívaného bazénu vhodného pro vodní terapii)


 


KDY JINDY UDĚLAT PRVNÍ KROK, NEŽ PRÁVĚ TEĎ?

KONTAKTOVAT ADEL