„Energie je to, co vše uvádí do pohybu.“— Aristoteles

Používání Yuen method při koučovacích sezeních umožňuje pracovat na více úrovních. Změny, kterých chcete dosáhnout, tak přicházejí snadněji a rychleji.

Tato metoda má původ v klášteře Shaolin, kde vystudoval doktor a mistr Kung-fu Kam Yuen (po něm i název metody). Později tuto metodu upravil pro použití pro lidi západní civilizace a začal jí vyučovat. Přivedl tak na západ jeden z nejúčinnějších nástrojů.

Yuen method je čínské energetické léčení, při kterém se napravují nerovnováhy a nežádoucí nastavení v energetických okruzích těla i mimo něj. Tyto opravy se provádějí na vysokých energetických úrovních a často při nich dochází k okamžitým napravením. Tím, že nerovnováhy změníme na posilující stav, máme více síly a svobodné volby na to, co skutečně chceme.

yuen