„Mluvíte tak, jak dýcháte. Dýcháte tak, jak žijete. Žijete podle toho, jací jste…“

„Lidé se nezřídka snaží vnést do svých nádechů a výdechů pravidelnost, to znamená, že usilují o to, aby byly totožné. Rytmus však neznamená absolutní opakování předchozího, nýbrž živý, návazný pohyb na stejném základě stejného druhu.“


Co to znamená? Že Dech je živoucí dění. Dech je naší primární výživou. Dech je barometrem našich emocí, spojnicí mezi vědomím a nevědomím, mezi napětím a uvolněním, světlem a tmou. Dech nás spojuje s esenciálním tématem vůle…k životu, ke smrti…

Dech je…

A stejně jako Vše co Je se dá zasadit do principu krásného fraktálu, i zdravý Dech má své principy…způsoby, jakým může být či směřovat k rovnováze…

To je to, co sdílím…

Je to o práci na sobě, o zodpovědnosti k sobě i k ostatním, o vystoupení z návyku, ze zóny komfortu…o Pravdivosti…

Žádný zaručený recept nemám…

Jestli ode mne očekáváte rychlý návod nebo sadu cvičení, která vás snadno a rychle naučí správně dýchat…zklamu vás…

Dech mne naučil být v přítomnosti. Dech mne naučit ukotvovt mysl a uvolňovat tak nový, otevřený prostor. Dech mi ukázal svou léčivou sílu…v okamžiku, kdy se jeho síle s respektem a pokorou otevřeme…a necháme ho zjemnit naší tvrdou skořápku, kterou jsme si mnohdy tak dlouho budovali…

Stejně jako je Dech živoucí dění, krásně živoucí jsou i individuální dýchánky a skupinové workshopy. Každý je jiný a vše se neustále vyvíjí.

U individuálních dýchánků zaznamenávám aktuálně mimořádnou sílu, ze které se těším společně s vámi. Je to oblast, na kterou nyní v koncentrované míře směřuji svou energii.

Workshop NaDECHni se (do) života absolvovalo za zrhuba rok a půl jeho pořádání více než sto účastníků a já jsem nesmírně vděčná za každou jiskru inspirace, kterou se podařilo zažehnout.

Po posledním termínu však cítím, že jsem dospěla do bodu, kdy je na čase započít novou fázi. V praxi to znamená, že workshop nyní nějakou dobu nebudu nabízet…do okamžiku, než uzraje ten správný čas a otevře se… Nový rozměr…

A tak, v mezičase, je příležitost položit si pár otázek…


Co Ti bere dech?
Co Tě dusí a co naopak oživuje?
Co nechceš přijmout nebo dát?
S čím necheš přijít do kontaktu?


Začít volně dýchat znamená udělat krok do nové Svobody…

Těším se,

ADEL