Velký omyl!

Všechno je ve Všem.

Možná to není pochopitelné a uchopitelné, leč je to prožitelné….

Žádný esotérie!

Hlava často potlačuje a filtruje to, co Tělo prožívá…

Zklidněme jí…

Brání se, uhýbá, vytváří nové a nové myšlenky…

Pochopme jí…a přelaďme se…

Nechť mostem nám je vlastní Dech

a zapředený rozhovor s úžasným Tělem

nás dovede k našemu Světlu i Stínu

k oka-mžiku Prozření

Neodhánějme ne-moci, dokud jejich poselství nerozšifrujeme…

cesta k moci vede i přes ne-moci…

Rovnováha je někde uprostřed…tam, kde máme střed

Ani Moc

Ani Málo

V okamžiku Ticha

V prostoru mezi nekončícím Nádechem a Výdechem…

Tam, kde jasně zaslechneme svou krásnou Duši

Ten její jemný hlas…

toužící po Svobodě…

Tu nekonečnou mo(u)drost oceánu…

Život sám.

Pamatuj…

Všechno je ve Všem.

I Ty to přeci už dávno Víš…

ADEL