YUEN METHOD

"Energie je to, co vše uvádí do pohybu."--- Aristoteles Používání Yuen method při koučovacích sezeních umožňuje pracovat na více úrovních. Změny, kterých chcete dosáhnout, tak přicházejí snadněji a rychleji. Tato metoda má původ v klášteře Shaolin, kde vystudoval doktor a mistr Kung-fu Kam Yuen (po něm i název metody). Později tuto metodu upravil pro použití pro lidi západní civilizace a začal jí vyučovat. Přivedl tak na západ jeden z nejúčinnějších nást...