„Člověk není rozumná bytost, která má emoce, ale emocionální bytost, která občas myslí.“—František Koukolík, český neuropatolog, spisovatel a publicista

Techniky uvolnění emocí, Emotional Release (ER) a Emo Trance využívám během sezení i pro práci se skupinou v případech, kdy emoce brání posunout se kupředu nebo způsobuje úbytek energie.

Emoce je často to, co nám nedovoluje vystoupit z našich dosavadních systému přesvědčení a chování. Upřímné uvědomění si emoce či pocitu k samotné nápravě nestačí, ale je to první a velmi významný krok ke změně.

ER a Emo Trance nabízí vědomé opuštění negativních emočních stavů a navození samoopravného procesu. Po uvolnění emocí, které nás drží v zajetých kolejích, se tak otevírají další možnosti, které jsme do té doby neviděli.

Při sezeních nám tyto techniky umožňují pracovat s emocionalitou, která se váže k řešenému tématu. Jednoduchost techniky dovoluje jí v životě používat i zcela samostatně. Soustředíme se také na schopnost vytvořit protipól v podobě emoce pozitivní (např. radost, harmonie), což nám vytváří stav posílení.