„Základním stavem naší existence je otáčení.“ — Rúmí


Tanec dervišů je formou modlitby, meditací, prostředkem ke splynutí člověka s absolutnem. Tancem získávají dervišové božskou energii. Tančící dervišové se otáčejí kolem vlastní osy proti směru hodinových ručiček, přičemž jednu ruku mají otočenou směrem k nebi, druhou pak dolů k zemi. Vesmírná energie tak může procházet skrze tanečníka na zem. Dervišové se při tanci dívají vždy na jedno místo, které se nazývá alef či omfalos, kde dle mystiků vše začíná a končí. Súfijský mystik Mevlana Celaleddin Rúmi, který je považován za duchovního vůdce dervišů ve 13. století napsal: „Základním stavem naší existence je otáčení.“ Vychází tedy z filozofie, podle níž základ existence spočívá v otáčivém pohybu (otáčejí se elektrony a protony v atomech, naše planeta a podobně).

Během podvečera se budeme vířením dervišů inspirovat v tanci. Čeká nás úvodní naladění, ukázka a nácvik techniky tak, abychom víření hravě zvládli, volné víření, sdílení v kruhu.

Nemusíte mít obavy, není to nic těžkého a navíc…každý víří ve svém tempu a intenzitě. Stačí mít chuť a špetku té odvahy – uvidíte, že budete překvapeni 🙂


LEKTORKA:

ADEL – průvodkyně celostního rozvoje, facilitátorka zastřešující MYSTICKÝ TANEC v ČR (MYSTICAL DANCE®) a jedna z mála žen, která složila  instruktorskou zkoušku freedivingu u mezinárodně uznávané společnosti Apnea Academy. Během svých workshopů i individuálních sezení čerpám i z výcviku ve vedení OSHO meditací a dle potřeby využívám široké škály metod a přístupů – mým hlavním nástrojem se stala terapeutická práce s dechem – Rebirthing Breathwork, u mysli se jedná zejména o koučink a práci s metaforou, u těla o  poznatky biodynamiky, aromaterapie, zapojení smyslů, fyzických cvičení a očistných technik, na úrovni duše provázených meditací či relaxací a práci s jemnohmotnou energií a intuicí.


Hudebně nás čekají rozmanité žánry – meditační hudba, súfijská hudba, léčivé zvuky a frekvence a jiná tématicky laděná hudba

DRESS CODE:

pohodlné oblečení v oblíbených barvách a materiálech, ve kterém se cítíš ve svém živlu – pro víření je ideální sukně, která se hezky roztáčí. Tančíme na boso.

UKÁZKA TANCE DERVIŠŮ:


MYSTICKÝ TANEC – VÍŘENÍ DERVIŠŮ

KDY:

neděle 5.5., 18:00 – 21:00

KDE:

Loona – studio pro regeneraci těla a duše, Křižíkova 67, Praha 8 – Karlín


PŘÍSPĚVEK – VÝMĚNA ENERGIE

350,- Kč


Pro zajištění optimálního průběhu pro všechny zúčastněné vč. naplnění akce je s ohledem na omezenou kapacitu třeba si své místno předem rezervovat. Děkuji za pochopení.

číslo účtu 670100-2210534421/6210, variabilní symbol = Tvé telefonní číslo. Místo na workshopu Ti bude zarezervováno na základě vyplněného rezervačního formuláře a zaslané platby.

V případě, že se workshopu nebudeš moci z vážných důvodů zúčastnit, lze po dohodě převést kurzovné na jiný termín, případně vyčerpat za jiné služby, které poskytuji. Vždy je pro mne důležitá oboustranná spokojenost, lidský přístup a vzájemný respekt.

Mám chuť do toho jít

Tato událost se koná v individuálních termínech na základě vzájemné domluvy, nebo aktuálně není vypsaný konkrétní termín. Svou preferenci stačí uvést do poznámky níže.

Zpět na kalendář akcí