seberozvojový a pohybový cyklus životní metamorfózy pro ženy

FORMULÁŘ PRO REZERVACI MÍSTA JE UMÍSTĚN NA KONCI TÉTO STRÁNKY

„Jestliže uvážíme, že lidské tělo zahrnuje celý vesmír uvnitř sebe samotného, je přirozené vyvodit, že v sobě neseme i všechny elementy“ — Masaru Emoto, Tajuplný život VODY

Cítíš, že potřebuješ do svého života vnést svěží vítr a pozitivní změnu? Potřebuješ se uvolnit, načerpat a harmonizovat svou energii, rozhýbat své tělo, zbystřit svou mysl, objevit a rozvinout své dary a ženskost…být sama sebou, v pravdě a v odvaze?

A víš co? Na absolvování tohoto programu nepotřebuješ „umět“ tančit! Vše co potřebuješ, je mít chuť posunout sama sebe…protože růst se odehrává pouze tam, kde se vydáváme na novou, dosud neprobádanou půdu 🙂

Vítej v našem mystickém kruhu!

IMG_5647MYSTICKÝ TANEC propojuje tělo a duši skrze pohyb, práci s energií a alchymií mystiky, meditace a propojení s vlastní podstatou i sílou skupiny.

Hlavním účelem je harmonizace energií na úrovni jednotlivých elementů a Tvých energetických center prostřednictvím uvolnění bloků, emocí, obnovení volného toku energie a otevření nových úrovní vědomí těla, mysli i duše.

Přestože je tanec nedílným prvkem hodin, budeme v průběhu zapojovat všechny své smysly a díky práci s potenciálem celé skupiny znásobíme přínos pro všechny zúčastněné. Čekají nás i sdílení v kruhu, různá sebepoznávací cvičení, práce s emocemi a s myslí, volitelná domácí zadání.

Během cyklu 5 ELEMENTŮ budeme každou jednotlivou lekci věnovat více do hloubky jednomu z elementů, čímž si otevřeme cestu k hlubšímu pochopení samy sebe, vlastní proměně a aktivaci svých darů.


TERMÍNY, TÉMATA A MÍSTO KONÁNÍ:

Pondělky 1x za 14 dní: 18,00 – 20,00, tj. délka lekce 120 min., Pohled_pracoviště, Letohradská 16, velký sál od 3/10 do 28/11

3.10. ZEMĚ – naše propojení se Zemí a přírodou, fyzickou realitou, vlastním tělem i našimi kořeny a tradicemi. Právo na to být tady, ve stabilitě a rovnováze. Pochopení a uvolnění strachu, reaktivní vs. proaktivní přístup k životu, nohama pevně na zemi.

17.10. VODA – aktivace paměti vody a jejích forem, čištění na úrovni emocí, přivítání kreativity, hojnosti, smyslnosti. Právo na to vyjadřovat své pocity. Pochopení pocitu viny, přijetí vlastní touhy a tvořivého potenciálu, důvěra v proud života a odevzdání se.

31.10. OHEŇ – probuzení vědomého Já, vnitřní síla a sebevědomí, vůle, odvaha, náš ochranný štít. Právo konat a převádět své myšlenky na skutky. Uvolnění studu, pochopení své osobní moci a síly, spojení se zdrojem životní energie, transformace.

14.11. VZDUCH – element, který nás propojuje. Dech a otevření srdce, léčivá meditace, opuštění smutku, odpuštění a (sebe) přijetí. Právo na to milovat a být milována. Zdravé dýchání, rovnováha přijímání a dávání. Odpověď na otázku: „rozum nebo srdce“?

28.11. ÉTER – éter jako kolébka elementů, zvuk a jeho vibrace v prostoru, splynutí a celistvost. Právo komunikovat a vyjádřit svou pravdu. Spojení všech elementů a pochopení, že jsme součástí jednoho celku, ukotvení.


Hudebně nás čekají rozmanité žánry zahrnující moderní hudbu, trance, world-class, spirituální a meditační hudbu, léčivé Solfeggio frekvence a jiné…vše za účelem vytvoření unikátního setu rytmů, které podpoří náš záměr a potěší naše bytí. Na cestě nás podpoří i blahodárné účinky esenciálních olejů terapeutické kvality.

Cyklus je veden v češtině ADEL, která je průvodkyní celostního rozvoje, facilitátorkou Mystického tance a instruktorkou freedivingu. Jejím posláním je provázet životní metamorfózou, napomáhat objevovat jedinečný potenciál a harmonizovat úrovně těla, mysli a duše.

Dress code: pohodlné oblečení v oblíbených barvách a materiálech, ve kterém se cítíš ve svém živlu. Tančíme na boso.

Cena: 1.500,- Kč ZA CELÝ CYKLUS

 350,- Kč ZA JEDNOTLIVOU LEKCI

(lze přijít i pouze na vybrané téma, pokud bude volná kapacita)

platba za celý cyklus předem na číslo účtu 670100-2210534421/6210, variabilní symbol = Tvé telefonní číslo. Místo v cyklu Ti bude zarezervováno na základě vyplněného rezervačního formuláře a zaslané platby.


REZERVAČNÍ FORMULÁŘ

[contact_form lang=en]