dance-through-the-color-of-life-karina-llergo-saltoKdyž říkám: „Tanči intuitivně“, neznamená to: „Tanči tak, jak chceš“. Když tančíš tak jak chceš Ty, zapojuješ svou mysl a Tvůj pohyb je kontrolován rozumem. Prožíváš jen to, co už znáš a nepřichází nic nového. Ale rozum, to není intuice! Rozum intuici brání. Když říkám „Tanči intuitivně“, znamená to: „Nech tančit moudrost svého těla a plně se jí oddej.“ Tvé tělo je delikátním hudebním nástrojem, skrze který se Tvá intuice probouzí. Je třeba, aby mysl sestoupila do ústraní, je třeba se stát pozorovatelem, je třeba neusilovat a nechat jít. To je někdy to, co je těžší, než naučit se špičkovou choreografii.

„Tanči intuitivně a poznáš zcela nové, dosud nepozané.“

ADEL