Probuzená ze snu dnešní noci
Budík zvonil snad nastokrát
Otevírám oči a vnímám zas čas
A zas je tu ten známý pocit
Nenechat sny ani ve dne spát
Vystoupila jsem na zem z hlubin moře
S tichostí pěny co omývá břehy
Z azurových vod kde blýská se perleť
Z hlubin, kde utichne každá bouře
Kde život má svůj pradávný řád
Poznávám slunce co hřeje nám těla
A nebe, ten bezbřehý oceán
Šumění stromů propadám zcela
Když vánek si s listím začne hrát
Dýchám ten vzduch, který všechny nás pojí
Život dává každým nádechem
A lásku, tu která rány hojí
Co světlem ve tmě se může stát
V noci, když usínám, hvězdy mi svítí
Na cestu do snů, ať sním či bdím
Celý svět nesu si ve své duši
Do moře zas se navrátím.

ADEL